Vrijspraak voor CO2

Niet CO2 beïnvloedt de wereldtemperatuur maar zonne-activiteit en oceaanstromingen. Wiebes geeft toe: 6 miljard euro voor elektrisch rijden is weggegooid geld. Binnenkort komt Rutte met een mededeling over de 100 miljard euro die gestoken wordt in een panelen en wieken. Tipje van de sluier; ook weggegooid geld.

 

35 (!) wetenschappers over de werkelijke actoren in ons klimaat:

Hieronder vindt u een samenvatting van de belangrijkste bevindingen uit 35 recent gepubliceerde peer-reviewed wetenschappelijke artikelen, verdeeld in twee categorieën. De eerste collectie van papers vaststelt dat (a) decadale en multi-decadale oceaan circulatiepatronen ( AMO , PDO , NAO , ENSO ) aanzienlijk gemoduleerd neerslag en temperatuur veranderingen in de afgelopen decennia, en de tweede verzameling papers bevestigen dat (b) natuurlijke oceaan oscillaties beurt gemoduleerd door zonne-activiteit.

Natural Ocean Drive Trillingen Klimaat

Chen et al., 2016

Multiscale evolutie van de oppervlakte temperatuur van de lucht in de droge regio Noordwest China [ARNC] en de verbindingen naar de oceaan oscillaties 

Vergeleken met de gereconstrueerde interjaarlijkse variatie, de gereconstrueerde interdecadal variabiliteit speelt een beslissende rol in de ARNC [noordwesten China] opwarming en onthult de klimatologische patroon transformatie van de koude periode tot de warme periode voor en na 1987 . Daarnaast zijn er waren ook regionale verschillen in de ruimtelijke patronen van verandering trend in de ARNC temperatuur op een bepaald moment. We vonden ook dat de AMO en BOB had significante effecten op de ARNC [noordwesten China] temperatuurschommelingen op een schaal interdecadal

Faust et al., 2016

Een recente studie van instrumentale tijdreeksen onthuld NAO [Noord-Atlantische Oscillatie] als belangrijkste factor voor een sterke relatie tussen de winter temperatuur, neerslag en rivierafvoer in het centrum van Noorwegen in de afgelopen 50 jaar . … De [NAO proxy opnemen] toont verschillende co-variabiliteit met klimaatveranderingen op Groenland, zonne-activiteit en het noordelijk halfrond gletsjer dynamiek evenals klimatologisch bijbehorende paleo-demografische ontwikkelingen .

Livsey et al., 2016

Ruimtelijke-temporele analyse van de Verenigde Staten neerslaggegevens 1900-1999 geeft aan dat de Atlantische Multidecade Oscillatie (AMO) voornamelijk moduleert droogte frequentie . Veranderingen in de verlengde droogte plaat overeenkomen met de timing van de Romeinse Climate Optimum, Middeleeuwse warme periode, Little Ice Age … AMO gemoduleerd droogte in het zuiden van Texas voor de afgelopen 3000 jaar .

Valdés-Manzanilla, 2016

De meeste van periodes van hoge waterstand viel samen met de warme fase van de Atlantische Oceaan Multidecade Oscillatie (AMO). … Logistische regressie bleek dat AMO index was de meest gecorreleerd index met overstromingen. In feite is de odds ratio toonde aan dat overstromingen waren 1,90 keer meer kans op te treden toen AMO index was positief .

Yu et al., 2016

De interjaarlijkse relatie tussen Noord-Amerika (NA) wintertemperatuur en grootschalige atmosferische circulatie anomalieën en haar decadale variatie worden geanalyseerd. … NA [North American] temperatuur wordt grotendeels gecontroleerd door deze drie grootschalige atmosferische patronen, dat wil zeggen, de PNA [Pacific-Noord-Amerikaanse patroon] , ABNA [ Aziatische Bering-Noord-Amerikaanse patroon] en NAO [Noord-Atlantische Oscillatie].

Wang et al., 2016

Tree-ring-gebaseerde reconstructie van de temperatuur variabiliteit ( 1445-2011 ) voor de bovenloop van de Heihe River Basin, het noordwesten van China

Spectrale analyses gesuggereerd dat de gereconstrueerde jaargemiddelde temperatuur variatie kan worden gerelateerd aan de grootschalige atmosferische-oceanische variabiliteit, zoals de zonne-activiteit, Pacific decadale Oscillation (PDO) en El Niño-Southern Oscillation (ENSO).

Krishnamurthy en Krishnamurthy, 2016

Inleiding: Op interjaarlijkse tijdschaal, El Niño-Southern Oscillation (ENSO) is bekend dat het een grote invloed op de Indiase moesson hebben (Sikka, 1980; Rasmusson en Carpenter, 1983). … Op decadale aan Multidecade tijdschema, de Stille Tientallige Oscillation (PDO), de Atlantische Oceaan Multidecade Oscillatie, en de Atlantische tripole mode bepalen de variabiliteit van de neerslag over India (Sen Roy et al, 2003;. Lu et al, 2006;. Zhang en Delworth, 2006;. Li et al, 2008; Sen Roy, 2011; Krishnamurthy en Krishnamurthy, 2014a, 2014b, 2016b).

Liu et al., 2016

Droogte variaties in het studiegebied significant gecorreleerd met zeeoppervlak temperaturen (SST) in Noord-Stille Oceaan, hetgeen duidt op een mogelijke aansluiting van de regionale hydroclimatologische wijzigingen in de Pacific Tientallige Oscillation (PDO).

Diaz et al., 2016

Hawaiian Islands regenval vertoont sterke modulatie door El Niño-Southern Oscillation (ENSO), maar ook in relatie tot de Stille Oceaan decadale oscillatie (BOB) -achtige variabiliteit . Voor aanzienlijke tijd, hier en door de bouw van de gereconstrueerde grootschalige veranderingen in het gebied North Pacific SLP beschreef de lange termijn een daling in het Hawaïaans winter regenval in grote lijnen in overeenstemming met de lange-termijn veranderingen in de tropische Stille Oceaan oppervlaktetemperatuur van het zeewater (SST) op basis op ENSO reconstructies gedocumenteerd in verschillende andere studies, met name in de afgelopen twee eeuwen.

Qiaohong et al., 2016

Century-schaal causale verbanden tussen globale droogte en de stand van de Stille en Atlantische Oceaan

In deze studie wordt de Granger causaliteit-test gebruikt om de effecten van ENSO, PDO en NAO op de wereldwijde droogte te onderzoeken. De resultaten tonen aan robuuste relaties tussen droogte en de oceaan toestandenENSO en BOB kunnen elkaar versterken om klimaatschommelingen over Noord-Amerika en het noorden van Zuid-Amerika te domineren . Het klimaat variabiliteit in Zuid-Europa en Noord-Afrika kan worden gedwongen door de samenloop van ENSO en NAO .

McCarthy et al., 2015

Decadale variabiliteit is een opvallend kenmerk van de Atlantische Oceaan en het klimaat van de regio’s beïnvloedt. Prominent, dit komt tot uiting in de Atlantische Oceaan Multidecade Oscillatie (AMO) in zeeoppervlak temperaturen. Positieve (negatieve) fasen van de AMO samenvallen met warmer (kouder) Noord-Atlantische Oceaan zeeoppervlak temperaturen. De AMO is gekoppeld aan decadale klimaatschommelingen, zoals Indiase en Sahel regenval, de Europese zomer neerslag, Atlantische orkanen en variaties in temperatuur wereldwijd. Het wordt algemeen aangenomen dat de oceaancirculatie drijft de fase veranderingen van de AMO door het beheersen van de oceaan warmte-inhoud .

Toonen et al., 2016

Multi-decadale en honderdjarig variabiliteit in overstroming activiteit is vastgelegd in uitgebreide reeks van kwijting gegevens, historische informatie en sedimentaire archieven. In de afgelopen zes eeuwen die variabiliteit correleert met componenten van de Atlantische Oceaan klimaatsysteem, zoals de Noord-Atlantische Oscillatie (NAO) en de Atlantische Multi-decadale Oscillatie (AMO) .

Nagy et al., 2016

Resultaten van een multiregression analyse van de wereldwijde en de temperatuur van het zeeoppervlak afwijkingen voor de periode 1950-2011 worden gepresenteerd, waar onder de onafhankelijke variabelen multidecade oscillatie signalen over verschillende oceanische zaken aan bod komen. Deze indices worden gedefinieerd naar analogie met de Atlantische Oceaan Multidecade Oscillatie (AMO) index. Onverwacht vinden we dat een sterke multidecade oscillatiesignaal in navolging van de AMO is ook aanwezig in het westelijke en noordwestelijke Pacific regio. De resultaten geven aan dat van nature veroorzaakte klimaatveranderingen lijken te worden gedomineerd door twee interne variabiliteit modes van de oceaan-atmosfeer-systeem: AMO en El Niño Southern Oscillation

Laken en Stordal, 2016

Toen seizoensgebonden beperkingen werden de resultaten waren vergelijkbaar, maar vonden we een duidelijk significant resultaat: een toename van de zuidelijke stroming van 2,6 ± 0,8 dagen / maand ( p = 1,9 x 10 -4 ) tijdens de boreale zomer in samenwerking met El Niño. Dit resultaat ondersteunt het bestaan van een robuuste teleconnection tussen de ENSO en Europese weersomstandigheden.

Zanardo et al., 2016

Onderzoek naar de relatie tussen de Noord-Atlantische Oscillatie en overstromingen verliezen op Europese schaal

De Noord-Atlantische Oscillatie (NAO) is Europa’s dominante wijze van klimaatschommelingen. … We vonden significante correlaties tussen de NAO-signaal en zowel de gemiddelde jaarlijkse verlies (AAL) en de gemiddelde seizoensgebonden verlies (ASL) [als gevolg van overstromingen], voor alle onderzochte landen .

García-García en UMMENHOFER 2015

Multidecade variabiliteit van de continentale neerslag jaarlijkse amplitude gedreven door AMO en ENSO

Hier laten we zien dat continentale neerslag jaarlijkse amplitude, waarbij de jaarlijkse bereik tussen minimum en maximum (maandelijks) neerslag vertegenwoordigt, covaries met een lineaire combinatie van de Atlantische Oceaan Multidecade Oscillatie en laagfrequente variaties in de El Niño-Southern Oscillation op een decadale om Multidecade schaal met een correlatiecoëfficiënt van 0,92 (P <0,01).

Dieppois et al., 2016

Bovendien, sinds het einde van de 19e eeuw zien we een toenemende variatie in Multidecade hydroclimatologische winter en het voorjaar, en dit valt samen met een toename in de Multidecade Noord-Atlantische Oscillatie (NAO) variabiliteit, hetgeen duidt op een significante invloed van grootschalige atmosferische circulatiepatronen . echter, Multidecade NAO variabiliteit is afgenomen in de zomer. Met behulp van Empirische Orthogonal Function analyse sporen we Multidecade Noord-Atlantische zeeniveau druk afwijkingen, die aanzienlijk zijn gekoppeld aan de NAO tijdens de Moderne periode.

Penalba en Rivera, 2016

De ENSO fenomeen is een van de belangrijkste factoren die de interjaarlijkse variabiliteit van neerslag meer dan Zuid-Zuid-Amerika te beïnvloeden . Het doel van deze studie is om de regionale respons van de neerslag naar El Niño te identificeren / La Niña gebeurtenissen [tijdens 1961-2008 ], met de nadruk op droogte. [W] e berekende de gemiddelde SPI [gestandaardiseerde neerslag index] waarden voor de El Niño en La Niña jaren en beoordeeld de betekenis ervan door middel van bootstrap analyse. We vonden coherent en significante SPI [gestandaardiseerde neerslag index] reacties op ENSO fasen in de meeste van de zeven regio beschouwd

Gastineau en Frankignoul 2015

De SST [zeewatertemperatuur] invloed wordt gedomineerd door de Atlantische Multidecade Oscillatie (AMO) , waar ook een hoefijzervorm, maar met grotere amplitude in de subpolaire bekken.  Een warme AMO fase leidt tot een opwarming van de atmosfeer beperkt tot de lagere troposfeer in zomer, terwijl deze tot een negatieve fase van de NAO winter.

Li et al., 2016

De twintigste eeuw Noordelijk Halfrond gemiddelde oppervlaktetemperatuur (NHT) wordt gekenmerkt door een Multidecade-warming cooling-warming patroon gevolgd door een vlakke trend sinds ongeveer 2000 (recente opwarming hiatus). Hier laten we zien dat de variabiliteit in multidcadal NHT inclusief de recente opwarming hiaat is gekoppeld aan de NAT-NAO-AMO-AMOC gekoppelde modus en de NAO is geïmpliceerd als een bruikbare voorspeller van NHT Multidecade variabiliteit . Een NAO-gebaseerde lineaire model is dan ook opgericht om de NHT, die een uitstekende hindcast voor NHT in 1971-2011 met de recente vlakke trend goed voorspeld geeft voorspellen.

 

Solar Activity Drives Ocean Trillingen 

Yamakawa et al., 2016

Deze studie geprobeerd om vast te stellen de relaties tussen zonneactiviteit en SST [temperatuur van het zeeoppervlak]. Instrumental gegevens 1901-2011 bleek een significante positieve relatie op een wereldwijde basis.

Conclusie: De analyse van de relatie tussen de variaties in de zonneactiviteit en SST 1901-2011 bleek dat zonnevlekken en SST positief gecorreleerd waren in grote gebieden, met een statistisch significante positieve correlaties in veel regio’s . … Het is opmerkelijk dat de hoogste coëfficiënten bij een 29-maanden vertraging werden gevonden in de relaties tussen zowel SSN [zonnevlekkengetal] en PDO [Pacific decadale Oscillation] , en SSN en CP El Niño met statistische significantie bij de betrouwbaarheid van 99% niveau, respectievelijk .

Salau et al., 2016

Bespreking van de resultaten: De resultaten tonen dat er een goede samenhang tussen ENSO gebeurtenissen en de veranderingen in de achtergrondtemperatuur en de neerslag in Nigeria. … Algemeen heeft het onderzoek toont een lineair verband tussen de zonnestraling en de geïnduceerde temperatuur, daarmee aangevend dat de waargenomen temperatuur- voornamelijk bepaald door de instraling forceren

Conclusie: De uitkomst toont goede koppeling tussen de ENSO gebeurtenissen en de Nigeriaanse klimaat met de sterkste overeenkomst afkomstig van de Niño 3 regio van de tropische Stille Oceaan. … De bevinding geeft aan dat de primaire bestuurder van de klimaatverandering, zoals de zuid-westenwinden die moesson brengt in het land van Zuid-Atlantische Oceaan, de noord-easterlies die leiden tot tropische droge klimaat in het noorden en de ITCZ, dat is ingeklemd tussen de luchtmassa’s , kunnen worden beïnvloed door veranderingen in de ENSO gebeurtenissen. Volgens de resultaten, de belangrijke schakel tussen een ENSO gebeurtenis en temperatuurwisselingen en regenval in Nigeria wordt geassocieerd met veranderingen in de ITCZ positie.

Liu et al., 2015

Modulatie van decadale ENSO-achtige variant met doeltreffende zonnestraling

Hier laten we zien dat de effectieve zonnestraling (ESR), de netto zonnestraling en de effecten van vulkaanuitbarsting omvat, heeft deze decadale ENSO-oscillatie gemoduleerd. De oostelijke Stille Oceaan opwarming (koeling) in verband met deze decadale ENSO-achtige trilling van de afgelopen 139 jaar is significant gerelateerd aan zwakke (sterke) ESR [effectieve zonnestraling].

Katsuki et al., 2016

[W] e reconstrueerde de geschiedenis van de tyfoon en storm regen activiteit alleen voor de interval AD 1400-1900. Het verslag geeft aan dat tyfoon frequentie in de hele Koreaanse schiereiland gevarieerd in reactie op de toestand van de El Niño / Southern Oscillation . Typhoon variabiliteit werd waarschijnlijk gemoduleerd verder door de staat van de Oost-Azië zomermoesson (EASM) patroon, in verband met variatie in de omvang van de zonnestraling .Tijdens periodes van minimale zonne-activiteit, zoals het begin van de Maunder Minimum (AD 1650-1675), tyfoons sloeg de oost-Chinese kust en op het Koreaanse schiereiland vaker als gevolg van een versterkte EASM .

Czymzik et al., 2016

Overstromingsfrequentie in de rivier de Ammer ontladen record is significant gecorreleerd aan veranderingen in zonne-activiteit als de vloed plaat loopt de zonne-signaal van 2-3 jaar (2-jaar lag:  r  = -0,375,  p  = 0,01; 3-jaar lag:  r  = -0,371,  p  = 0,03). opvullaag frequentiewijziging Ammersee sediment plaat toont verschillende multi-decadal variaties en significante correlaties totaal zonnestraling reconstructie ( r  = -0,4,  p  <0,0001) en  14 C productiesnelheden ( r  = 0,37,  p  <0,0001), als gevolg van veranderingen in zonne-activiteit. Op alle tijdschalen, overstromingsfrequentie is hoger wanneer zonne-activiteit wordt verminderd. … [T] hij significante correlaties bevatten, alsmede gelijkaardige atmosferische circulatiepatronen misschien empirische steun te bieden voor een zonne-invloed op hydroklimaatsveranderingen extremen in Midden-Europa in het voorjaar en de zomer door de zogenaamde genaamd solar top-down-mechanisme.

Malik en Brönnimann 2016

We concluderen dat de positieve relatie tussen AISMR [All Indian Summer moessonregens] en zonne-activiteit , zoals gevonden door andere auteurs, is het gevolg van het gecombineerde effect van AMO, BOB en multi-decadale ENSO variabiliteit op AISMR. De zonne-activiteit beïnvloedt de ICF [binnenklimaat forcings] en deze invloed wordt vervolgens doorgegeven aan AISMR . … We vinden ook dat er statistisch significante negatieve relatie tussen AISMR en ENSO op inter-jaarlijkse Centennial tijdschaal en de kracht van deze relatie wordt gemoduleerd door zonneactiviteit 3-40 jaar tijdschaal.

Lakshmi en Tiwari, 2015

De 11 jaar zonnecyclus treedt een belangrijke drijvende kracht voor variaties in de ruimte weer, uiteindelijk aanleiding geven tot klimaatverandering. Daarom is het erg belangrijk dat de oorsprong van ruimteklimaat verstaan door analyse van de verschillende volmachten van zonne magnetische variabiliteit . De andere belangrijkste klimaat variatie is El Niño-Southern Oscillation (ENSO) gebeurtenissen, die invloed hebben op de mondiale oceanische en atmosferische circulatie die daardoor produceren droogtes, overstromingen en hevige neerslag in bepaalde regio’s. De sterke koppeling en interacties tussen de Tropische Oceaan en de sfeer spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de wereldwijde klimaatsysteem. … Met name de El Niño, zonne-energie, geomagnetische activiteiten zijn de belangrijkste invloed krachten op de decadale en interdecadal temperatuur variabiliteit op mondiale en regionale schaal in een directe / indirecte manier. …. De 11 jaar zonne-cyclische waargenomen variaties van de verschillende temperatuur klimaatarchieven suggereren ook de impact van de zonnestraling variabiliteit op terrestrische temperatuur … Deze bevindingen suggereren dat er mogelijk een sterke koppeling tussen de temperatuur-ENSO en zonne-geomagnetische signalen .

Wang et al., 2016

De brede vergelijkbaarheid tussen de HML paleo-proxies, Chinese speleothem δ 18 Orecords, en het noordelijk halfrond zomer instraling van de zon gedurende het Holoceen, suggereert dat zonnestraling oefent een grote invloed op ASM [Aziatische zomermoesson] veranderingen. Deze bevindingen versterken van een model van gecombineerde bezonning en ijzige dwingen van de ASM .

Tiwari et al., 2015

Steevast splitsing van spectrale pieken die overeenkomen met zonne-signaal aangegeven lineaire karakteristieken van de gegevens en; Daarom kunnen zelfs kleine variaties in de zonne-uitgang te helpen in het katalyseren van de gekoppelde El Niño-atmosferische ENSO cycli door het veranderen van de zonne-warmte-invoer naar de oceanen. We daarom concluderen dat de Indiase temperatuur variabiliteit waarschijnlijk wordt veroorzaakt door de niet-lineaire koppeling van ENSO en zonne-activiteit.

Salas et al., 20 16

Waterreservoirs in de belangrijkste watervoerende laag (afdeling III) en in de Santa Juana dam zijn zeer gevoelig voor ENSO oscillatie klimatologische patronen . De belangrijkste klimatologische gebeurtenissen die dit record te controleren zijn de El Niño en La Niña evenementen. Bovendien zijn de klimatologische invloed van de westenwinden en SE extratropical vocht ook geïdentificeerd. Spectrale analyse identificeerde de aanwezigheid van een 22,9-jarige cyclus in piëzometrische niveaus van de alluviale watervoerende laag van de rivier de Huasco. Deze cyclus is in overeenstemming met de 22-jaar Hale zonnecyclus, suggereert het bestaan van een zonne dwingen regelen van de ENSO oscillaties.

Hassan et al., 20 16

De verschillende technieken gebruikt om het bestaan van verlenen significante verbanden tussen het aantal zonnevlekken en verschillende terrestrische klimaat parameters zoals regenval, temperatuur, dauwdruppels, aerosol en ENSO enz Beter begrip en modellering van Sunspots variaties kunnen de informatie analyseren over de bijbehorende variabelen. Deze studie maakt gebruik van een Markov keten methode om de relaties tussen de maandelijkse Zonnevlekken en ENSO gegevens van twee tijdperken (Zoek 1996-2009 en 1950-2014 ). … [P] erfect validatie van afhankelijkheid en stationaire testen stemt in met de toepasselijkheid van de Markov keten analyses Zonnevlekken en ENSO data. Dit toont aan dat een significante relatie tussen zonnevlekken en ENSO gegevens bestaan.

Wahab et al., 2016

Inzicht in de invloed van de zonneactiviteit op het klimaat op aarde vereist kennis van zonne-variabiliteit, zonne-interacties, en de mechanismen verklaren de reactie van het klimaat op aarde systeem. De NAO (Noord-Atlantische oscillatie) is een van de meest dominante vormen van de wereldwijde klimaat variabiliteit. Zoals El Niño, La Niña, en de Southern Oscillation, wordt het beschouwd als vrije interne trilling van het klimaatsysteem niet onderworpen aan externe forceren. Het is aangetoond, worden gekoppeld aan energetische zonne-uitbarstingen. Verrassend genoeg blijkt dat kenmerken van de zonne-activiteit zijn in verband met El Niño en La Niña, hebben ook een belangrijke invloed op de NAO. NAO- heeft een verwante gevolgen voor de winter het klimaat uit te breiden van Florida naar Groenland en uit het noordwesten van Afrika Europa ver in het noorden van Aziatische regio.

Bernal et al., 2016

 [A] tmospheric verkeer via Zuid-Amerika en moesson intensiteit zijn strak gecorreleerd gedurende het grootste deel van het Holoceen, zowel rechtstreeks reageren op zonne-precessie . … We hebben ook periodes waarin regenval bedrag in het noordoosten en zuidoosten van Brazilië zijn uitgesproken anti-gefaseerde, hetgeen duidt op een noord-zuid-migratie van Sacz, waardoor het lijkt te detecteren gemedieerd door zonnestraling. 

Malik et al., 2016

In deze studie, ondernemen we nog een poging naar het begrijpen van de rol van de zon in het veranderen of variëren van het klimaat op aarde op het seizoen te decadale tijdschaal. Wij richten ons op effecten van variërende zonneactiviteit op All Indian Summer moessonregens (AISMR) en probeer om te onderzoeken hoeveel de voorspelling van AISMR op een seizoen om decadale tijdschaal kan worden verbeterd door rekening houdend met de zonnestraling variabiliteit in klimaatmodellen. … Verder wordt in onze analyse vonden wij sterk statistisch bewijs van de invloed van zonne-activiteit op AMO en AISMR. We hebben zeer statistisch significant bewijs dat Noord-Atlantische SST positief gecorreleerd zijn met TSI op de jaarlijkse (CC 0,46), decadale (CC 0.55) en Multidecade tijdschalen (CC 0.42) in de periode 1600-2000 gevonden. Ook AMO beïnvloedt de Niño3 en AISMR.

Serykh en Sonechkin 2016

Op basis van een mathematische idee over de zogenaamde vreemde nonchaotic attractor (SNA) in de quasi-periodiek gedwongen dynamische systemen, de momenteel beschikbare heranalyses gegevens maken. Het is gebleken dat de El Niño – Southern Oscillation (ENSO) wordt niet alleen gedreven door de seizoensgebonden verwarming, maar ook door drie externe periodiciteit (in verhouding staan tot de jaarlijkse periode) in verband met de ~ 18,6 jaar maan-solar nutatie van de Aarde rotatie-as, ~ 11-jarige cyclus van zonneactiviteit en de ~ 14 maanden Chandler wobble in pole beweging van de aarde.

– See more at: http://notrickszone.com/2016/08/11/35-new-scientific-publications-confirm-ocean-cycles-sun-are-main-climate-drivers/#sthash.1BtttZz2.OUMZJ8bs.dpuf

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s