Het succes van groene energie

Al miljarden hebben we ‘geïnvesteerd’ in vooral windmolens en zonnepanelen. Maar het gaat nog veel gekker worden. De komende jaren wordt er een veelvoud van de reeds geïnvesteerde miljarden uitgegeven; in totaal meer dan 100 miljard. VNO-NCW willen graag onze orders; zij pleiten voor daar bovenop nog een keer 200 miljard. Moge we worden behoed voor deze waanzin. Het kost u een lieve duit en de goede toekomst van uw kinderen en kleinkinderen. Per persoon mag u dan voor 18.000 euro in het potje doen. Heeft u een leuk gezinnetje dan is uw bijdrage begroot op 72.000 euro. U hoeft niet meer te hopen bij de presentatie van de miljoenennota; uw besteedbaar inkomen zal jaarlijks fors dalen.

Maar bereiken we er iets mee? De Rekenkamer heeft becijferd van niet. Daarin staan ze niet alleen.

dia38

Maar als gerenommeerde instellingen aangeven dat wind en zon onrendabel zijn dan stoppen we er toch gewoon mee. Helaas, zo simpel ligt het niet. Er is iets gebeurd de afgelopen dertig jaar. Heel geniepig heeft zich een waan meester gemaakt van vele burgers en daarmee politici. De niet geheel onbevooroordeelde media hebben de massa aardig gehersenspoeld. We zien dat een onvoorstelbaar slecht en duur plan door een groot deel van de bevolking als noodzaak wordt geaccepteerd.

dia2

Het probleem met groene energie is dat het meer energie kost om het realiseren dan dat het ooit tijdens zijn levensfase gaat opleveren. Je hebt dan de economie in zijn achteruit gezet. De massa en de politiek hebben oogkleppen opgedaan en is door onophoudelijk manipuleren van de groene activisten gaan geloven dat ze met goede dingen bezig zijn. Het is breed ingeslagen in de politiek. In vrijwel iedere partij is het dogma aanvaard dat de wereld gered moet worden. Het is beschamend om te zien hoe onze staatssecretaris bij het ‘klimaat-akkoord van Parijs’ staat te kirren van blijdschap.

Laten we eens nuchter naar onze energiebronnen kijken:

dia11

EROI staat voor Energy return on investment. Heel simpel gezegd: hoeveel moeten we investeren om resultaat te krijgen uit een bepaalde energiebron. De economische drempel ligt op factor 8. Dit wil zeggen dat een bron minstens 8 keer zoveel moet opbrengen dan er in wordt gestopt. Een blik op de tabel leert dan al snel dat het hopeloos is voor zon (zonnepanelen), wind en biomassa. Een hele lage opbrengst zit er in een zonnecentrale (brandpunt technologie) Hierbij kijken we alleen naar de gele kolom. Deze geeft een beeld van te benutten energie na opslag. Een energiebron die sterk fluctueert is niet inpasbaar in ons Westers welvaart niveau. Daarom moet energie vanuit een aangelegde voorraad worden aangesproken. Uit de tabel blijkt dan dat olie, steenkool, waterkracht en kernenergie rendabele energiebronnen zijn. Gelet op de beschikbaarheid is kernenergie veruit de meest ideale optie.dia4

Maar ondanks deze feiten blijven wij het land ontsieren met het plaatsen van malle molens en glasplaten. Het levert dan wel geen energiewinst maar is wel goed voor het milieu zou je kunnen veronderstellen als je de enge CO2 verhalen tot je door laat dringen. Duitsland plaatst al 30 jaar windmolens om de CO2 uitstoot te temperen.Dia55

Veel geïnvesteerd in molens maar de CO2 uitstoot is alleen maar gestegen. Omdat de stroom van molens verre van stabiel is, moet er voor hetzelfde maximale vermogen altijd een conventionele centrale op de achtergrond meedraaien om zodra de wind even hapert direct bij te springen. Hierdoor daalt de CO2 uitstoot niet. Dat de wind er maar een potje van maakt en uiterst onbetrouwbaar is, toont de volgende grafiek.

Dia47

Per molen lijkt de fluctuatie mee te vallen maar de zwarte lijn geeft het gevolg aan voor het hele windpark. De beheerders van het netwerk hebben hun handen vol aan deze sterk wisselende stroomsterkten. Het is niet alleen een uiterst stressvol werk om de spanning van het netwerk doorlopend te tunen, het kost ook nog een keer enorm veel geld. Allemaal verliezen die op het conto van de groene energie moeten worden geschreven.dia29

 

Een naïeveling denkt waarschijnlijk dat zon en wind gratis zijn. Dat zijn aardolie, aardgas, steenkool en atomen in principe ook.  Maar om uiteindelijk energie te winnen, zijn er vele menselijke handelingen nodig om dat te realiseren. Daarmee gaat het geld kosten.dia41

Kost een landmolen al veel geld, een molen op zee loopt echt de spuigaten uit. Feitelijk is deze vorm van energie onverantwoord gelet op de hoge kosten en het slechte product in de vorm van sterk wisselende stroom aanvoer. Alleen een straf regiem van hoge belastingen (opslag bij de energierekening) en een kritiekloze massa kan dit mogelijk maken. In de vrije markt haalt geen ondernemer het in zijn hoofd om op deze wijze energie te genereren omdat ieder alternatief voordeliger is.

dia40

In weerwil van wat de media u willen doen laten geloven, zit de windenergie al jaren in de hoek waar de klappen vallen. Steeds meer ‘voorbeeld’ landen willen van hun wind-industrie af. Zweden, Denemarken, Duitsland en Australië hebben al aangegeven de subsidies terug te draaien en als overheden de investeringen fors te verminderen.  Investeringen die trouwens al jaren aan het teruglopen zijn:dia7

De redenen zijn alle genoemde aspecten hierboven maar zeker ook het volledig uit de hand lopen van de consumentenprijs voor een kWh stroom. Hiermee wordt al duidelijk dat gebruik van groene energie leidt tot economische achteruitgang. Uiteindelijk zullen de productiekosten van diverse goederen in ons deel van de wereld zo uit de pas lopen dat we de concurrentiestrijd met Azië definitief verliezen. Willen onze kleinkinderen leven in een welvarend land zullen ze moeten emigreren naar verre streken.dia28

Groene energie betekent voor de samenleving een financiële aderlating en een terugval in welvaart. Windmolens zijn een zinloze aanvulling op de energiemarkt en hebben op geen enkel terrein een toegevoegde waarde. Alleen de subsidie-ontvangers worden er beter van.dia45

Zijn de kansen voor zonnepanelen anders? Ook hier bepaalt de overheid met subsidies de markt. Door de salderingsregeling denken de burgers dat zonnepanelen rendabel zijn. Deze regeling is feitelijk een perverse economische prikkel. De paneel-bezitter levert stroom op een moment dat het aanbod hoog is en de vraag gering. Als dank mag hij hiervoor net zoveel stroom terugontvangen op een moment dat het aanbod laag is en de vraag hoog is. Iedereen die weet wat vraag en aanbod voor inwerking op elkaar hebben, beseft de dure gevolgen die deze uitruil heeft.Dia45

De zinloosheid van zon en wind als energiebron blijkt ook als je naar de vermogensdichtheid van diverse bronnen kijkt.

dia65

dia64

Bovenstaande cijfers geven aan dat de enige route naar een welvarende toekomst met volop betaalbare en beschikbare energie de weg van de kernenergie is. Iedereen die dat niet ziet en geld blijft inzetten op kansloze middelen is hardleers.

Groene energie is het speeltje geworden van de politiek correcte elite die geen flauw benul heeft van de werkelijkheid.

dia63

Om aan onze energievraag te kunnen blijven voldoen zullen de komende jaren de conventionele centrales volop blijven draaien. Het gekrakeel van kortzichtige politici om deze centrales te sluiten is puur voor de buhne. Wereldwijd worden er volop kolencentrales gebouwd. Als wij stroom moeten importeren is het duidelijk waar die door wordt opgewekt.

kc-onmisbaar

 

Investeerders komen er achter dat een investering in wieken of panelen op drijfzand berust. Er wordt de laatste jaren steeds minder particulier kapitaal in groene energie geïnvesteerd. Ook overheden trappen inmiddels op de rem. De afgelopen tijd hebben de overheden van Zweden, Denemarken, Duitsland, Australië en Ontario (Canada) aangeven te willen stoppen met groene projecten of in ieder geval te willen minderen. Rendement is alleen met subsidies te halen en de rekening voor de burger loopt steeds verder op. Daarmee komt er steeds meer spanning op de groene markt te staan en is het een kwestie van tijd dat de bubbel barst. De verliezen die dan genomen moeten worden, zullen moeten worden uitgelegd aan de kiezer en met dat vooruitzicht beginnen hier en daar politici onrustig te worden.

dia6

Met name in Duitsland komen de natuurverenigingen in het verzet tegen het ongebreideld neerzetten van windmolenparken. De irritatie over de horizonvervuiling neemt snel toe. Het besef begint door te dringen dat de klimaat-verdwazing gaat leiden dat een heel land vol klapwiekers komt te staan. Nergens kun je meer genieten van mooie natuurgebieden en uitzichten zonder van die lelijke windmolens te zien.

dia30

Ook dringt het langzamerhand door dat er wel heel veel vogels sneuvelen in de genadeloze gehaktmolens. En dan te begrijpen dat eigenlijk pas voor de eerste paar procent groene energie molens zijn neer gezet. Wat gaat dat worden als land en zee er straks helemaal vol mee staan. Bepaalde vogelsoorten zullen waarschijnlijk uitsterven. En dat voor een energieproduct die uiterst onbetrouwbaar is. Australië heeft dit mogen ervaren. Een behoorlijk aantrekkende wind de de gehele stroomvoorziening valt voor dagen uit.

Dia13

ooievaar-verwond

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s