Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald

De Nederlander ligt, net als de overige wereldburgers, in het geheel niet wakker van het verzonnen klimaatprobleem. Slechts 2% ervaart het als een bedreiging voor het bestaan. Helaas liggen de cijfers bij de politici en journalisten anders. Deze twee beroepsgroepen houden elkaar in een beknellende wurggreep in het erkennen van de klimaatfantasie, hetgeen leidt tot absurde uitgaven voor inferieure technieken van energieopwekking. De belastingbetaler wordt voor 100 miljard aangeslagen.

Hierbij wil ik opnieuw een poging doen om ook deze laatste twee groepen gelovigen te bekeren. Als dit slaagt, gaat Nederland weer aansprekende economische groei mee maken en zal de welvaart voor iedereen toenemen.

Mijn werkwijze; er zijn in de laatste week van december 2016 en de eerste week 2017 weer verschillende publicaties van wetenschappers en onderzoekers geweest die de klimaatleugen klip en klaar blootleggen. Deze 16 grafieken/tabellen zal ik met een korte toelichting hieronder tonen. Overtuigender kan ik het niet maken. Alleen gebrek aan verstandelijke vermogens kan dan nog een blokkade zijn.

Publicatie 1:

dia20

Deze grafiek laat zien welke energiebronnen wereldwijd worden gebruikt. Het is goed te zien dat de totale energievraag steeds toeneemt. Dit zal ook de komende jaren zeker doorgaan omdat nieuwe economieën zoals India en China hun bevolking steeds welvarender maken. Speciale aandacht voor het rode vakje ‘Other’. Deze bevat de triljoenen kostende zonnepanelen en windmolen manie. U heeft een vergrootglas nodig om het aandeel waar te nemen.

 

Publicatie 2:

dia21

Veel ophef was er in november 2016 over de snel smeltende Noordpool. Een weerman vertelde zonder blikken of blozen dat het Noordpoolgebied over enige tijd geheel ijsvrij zal zijn in de zomer. Deze grafiek laat zien dat de aangroei in november iets is achter gebleven ten opzichte van eerdere jaren maar dat dit in december alweer was hersteld. Deze vertraagde groei is volledig toe te schrijven aan de super sterke El Nino in 15/16.

 

Publicatie 3:

dia22

In deze grafiek is goed terug te zien hoe klimaatdata doorlopend worden gemanipuleerd. De rode lijn is een in 2015 vastgesteld gemiddelde van oppervlakte temperaturen van de oceanen. Maar om beter in beeld te blijven bij de subsidieverstrekkers is deze reeks vervangen door de blauwe lijn die iets meer ellende uitstraalt. Over betrouwbaarheid gesproken.

 

Publicatie 4:

dia23

Sinds 1997 stijgen wereldwijd de temperaturen niet meer in officiële metingen. Om dit beeld op lokaal niveau te zien, is bovenstaande grafiek vanzelfsprekend. Sinds 1997 is er in de Bilt nog geen millegraad bijgekomen. Reden genoeg om met groene subsidies onmiddellijk te stoppen.

 

Publicatie 5:

dia24

Dat het met het smeltend ijs wel wat meevalt, toont bovenstaande grafiek. Het laat de toestand van Groenland zien over een periode van 110 jaar. Wie dit paniekinvesteringen van miljarden euro’s waard vindt, heeft kennelijk een bril nodig.

 

Publicatie 6:

dia25

Het huidige interglaciaal, die het holoceen wordt genoemd, duurt inmiddels al ruim 12.000 jaar. De langjarige ontwikkeling is in deze grafiek goed te volgen.  Het laat zien dat de temperatuur van Groenland (model voor de gehele aarde) de laatste 4000 jaar duidelijk aan het dalen is. Komt er een einde aan de warmteperiode en gaan we de volgende ijstijd tegemoet? De daling gaat schoksgewijs en de huidige piek is feitelijk niet meer dan een verwachte opleving in een sterk dalende trend.

 

Publicatie 7:

dia26

De energieproductie van de wereld in cijfers. Zon en wind speelt totaal geen rol. Maar we vernielen landschappen en leggen prachtig land vol met glasplaten voor een vermogen aan geld omdat we volledig verdwaasd zijn en alle nuchterheid in de politiek is verdwenen.

 

Publicatie 8:

dia27

In deze grafiek is te zien waar de alternatieve energiebronnen ten opzichte van olie zitten. In de bergen is waterkracht een betrouwbare bron. Wil je echt wat anders dan moet je kerncentrales gaan bouwen. Met thorium kan dat overigens veilig en verantwoord. In het oosten (China en India) bouwen ze meerdere kerncentrales en verwerken daarin de modernste technieken. Als het verschil tussen het westen en oosten te groot wordt, kan dat economisch verstrekkende gevolgen hebben.

 

Publicatie 9:

dia28

In deze grafiek is goed terug te lezen dat er in het Noordpoolgebied steeds meer sneeuw valt vanaf 1967. Een dergelijke constatering staat dwars op de sneue verhalen van een smeltende Noordpool. Het zou goed zijn dat de media dit soort feiten ook duidelijk toont omdat hiermee de publieke opinie zich kan vormen op werkelijkheden.

 

Publicatie 10:

dia29

Even een lijst vanuit de natuurkunde. De hoopvolle blikken naar de ontwikkeling van de superbatterij worden hiermee onderuit gehaald. De lijst legt uit hoeveel kracht er per eenheid brandstof is te verwachten. De kansloze verliezer is energieopslag in een batterij. Let u ook even op de winnaars: kernsplijting en kernfusie!
Het is dan ook duidelijk waaruit de toekomstige energietoevoer opgewekt gaat worden.

 

Publicatie 11:
dia31
Uiterst pijnlijke grafiek. Hoe meer groene energiewonderen je in het veld opstelt, hoe duurder de energie gaat worden. Duitsland en Denemarken hebben de hoogste energieprijzen in Europa. Als we in Nederland niet stoppen met de groene dwaasheid, gaan wij over een paar jaar ook de hoofdprijs betalen voor een KwH elektriciteit.

 

Publicatie 12:
dia32
De kosten van de groene verdwazing in beeld. Het klapstuk is de subsidie op E-auto’s. We betalen € 916,- waar de marktprijs € 5,– is voor een ton CO2. Ook de salderingsregeling voor personen die zonnepanelen op het dak hebben liggen is een uiterst kostbare zaak voor de belastingbetaler.

 

Publicatie 13:
dia33
Nog even verder inzoomen op de zonnepanelen-bezitters. Ze leveren voor 6 cent stroom aan de maatschappij. Uit dankbaarheid krijgen ze van ons (belastingbetalers) daar dan 14,1 cent bij. Uit vele informatie, onder andere dit verhaal, blijkt dat groene energie een non-issue is, zodat Sinterklaas inderdaad bestaat voor deze groep.

 

Publicatie 14:
dia34
Hoe erg het is gesteld met de toenemende weer-extremen geeft deze grafiek ons inzicht. De schades uit al die vreselijk toestanden lopen ……. af! In werkelijkheid is er dan ook geen sprake van toenemende regenval, stormen, orkanen en ander onheil. Ook betere bescherming in de vorm van bijvoorbeeld dijken helpt hierbij. Dit is mogelijk omdat de welvaart toeneemt. Groene waan leidt echter weer naar armoede waaruit kan worden geconcludeerd dat groen zijn eigen schade gaat veroorzaken.

 

Publicatie 15:
dia35
Veel (echte) klimaatwetenschappers kijken naar de Noord-Atlantische oceaan als belangrijke speler in de temperatuurontwikkeling. Deze grafiek laat zien dat vanaf 2005 dit deel van de oceaan fors aan het koelen is. Voorbode voor koude jaren? Niet onmogelijk gelet op de effecten die tot nu toe zijn gemeten.

 

Publicatie 16:
dia36
Satellieten meten al vanaf 1975 de temperaturen op aarde. Boven de atmosfeer hangt de troposfeer. Ook deze temperaturen zijn gekoppeld aan de waarden vlakbij de Aarde. De ontwikkeling is door iedere leek goed af te lezen: zo stabiel als een blok beton. Klimaatpaniek toch een overdreven reactie van personen die ongeschikt zijn om een land te besturen? Voor u een vraag, voor mij een weet!

 

Ewoud

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s