Groen is alles, behalve nodig!

Het leven gaat verder. Hoewel het in de verkiezingsstrijd geen belangrijk onderwerp is gebleken, is de politiek nog steeds van plan van om honderden miljarden euro’s te gaan besteden aan groene projecten. Het wordt echter met de dag duidelijker dat er voor groen beleid geen fundament is. Op basis van veronderstellingen en beweringen is in de loop van de tijd, vooral vanaf de jaren negentig, het idee ontstaan dat de wereld een probleem heeft. De media en de nationale bekendheden hebben zich een mening hierover gevormd en dagelijks mogen ze hun visie als een dosis geheugentraining naar het volk uitspreken. Ook politici laten zich door groen drogeren en roepen met de grote meute mee. Niemand heeft oog voor de feiten. Met grote regelmaat wordt er echter door wetenschappers / deskundigen gepubliceerd. Vaak laten deze aan duidelijkheid niets te wensen over: Er is geen probleem!

Hieronder een greep uit de oogst van de maand februari. Stuk voor stuk tonen ze dat aan iedere euro besteedt aan groen, weggegooid geld is.

 

  1. De Noordpool

Arctic-Sea-Ice-Holocene-Stein-17-768x496

Regelmatig krijgt u via de media te horen dat de Noordpool smelt. Natuurlijk als gevolg van de fossiel stokende mens. Het zo vrijkomende CO2 zorgt voor opwarming en daar gaat de pool van smelten. Als we het maar vaak genoeg blijven herhalen, gaat u het vanzelf geloven.

Professor Stein heeft het ijs-volume van de Noordpool onderzocht en in kaart gebracht hoe dit tijdens het holoceen (= huidig interglaciaal = warme periode tussen de ijstijden) zich heeft ontwikkeld. Hij heeft bovenstaande grafiek gepubliceerd. U moet in dit geval van rechts naar links lezen. Een aantal punten vallen op:

  1. In de periode van 10.000 jaar geleden tot 3000 jaar geleden is het volume sterk wisselend maar steeds geringer dan in het heden.
  2. De afgelopen 2000 jaar is het volume steeds meer toegenomen!
  3. Tijdens de kleine ijstijd (1600 – 1800) heeft de Noordpool zijn grootste volume in het holoceen bereikt.
  4. Met de terugkeer van de warmte na de kleine ijstijd is het volume iets afgenomen.
  5. Getoond beeld klopt met de temperatuurontwikkeling in het holoceen. De warmste periode lag in de eerste 7000 jaar en is daarna afgenomen.

Wat leert  deze studie ons?

Het ijs van de Noordpool fluctueert al meer dan 10.000 jaar rond een bepaald volume en de huidige situatie is volledig inpasbaar in dit totaalbeeld.

 

 

2. Bruinkoolcentrales

Dia61

Duitsland probeert al 20 jaar, met een versnelling na 2011, hernieuwbare energie op grote schaal in te voeren. Hiermee zijn gigantische kosten gemoeid. De hernieuwbare energie moet de oude fossiele centrales overbodig maken. U kent het riedeltje maar toch even noemen: veel fossiel betekent CO2 in de lucht en dat is niet goed, de aarde gaat dan kapot. Daarom moet het stoken stoppen.

De praktijk, anno 2017: ondanks de investering van miljarden euro’s, wat voor de Duitsers heeft geleid tot de hoogste energiekosten van heel Europa, is er geen sprake van afname van de hoeveelheid bruinkool die voor energiewinning wordt opgestookt. Reden; als het niet waait of er zit een wolk voor de zon dan wil de Duitser even zo goed ook stroom uit het stopcontact hebben. Voorspellen wanneer de wind wegvalt of de zon niet gaat schijnen is erg moeilijk, dus draait de bruinkoolcentrale volledig mee om stroom te kunnen leveren wanneer de natuur het laat afweten. Dubbele kosten, geen resultaat van de CO2-reductie.

 

 

3. CO2-reductie in Duitsland

Dia62

Duitsland kent een energiebelasting om kapitaal te genereren voor hernieuwbare stroombronnen. Dit is nodig om te zorgen dat het land geen CO2 meer uitstoot bij het opwekken van elektriciteit. De burgers hebben betaald, en betaald en nog meer betaald. Als 16 jaar lang zijn de heffingen op energie jaarlijks fors verhoogd. Inmiddels kunnen al 330.000 gezinnen de stroomrekening niet meer betalen en zijn afgesloten van het net.

De grafiek toont niet alleen de sterk oplopende kosten maar ook het succes van het beleid; de CO2-reductie. In het jaar 2000 was de uitstoot 310 Mton en na vele miljarden euro’s is de uitstoot in 2016 gedaald naar 300 Mton. En niemand komt in actie, als makke schapen laten onze oosterburen zich door hun eigen regering bedotten. Met name de linkse partijen in Nederland zien een dergelijke uitbuiting hier ook wel zitten.

Conclusie uit bovenstaande: Overstappen op zon en windenergie kost veel geld en heeft geen resultaat voor de milieu-doelstelling.

 

 

4. John Bates

Dia63

John Bates is met pensioen. Op zich geen opzienbarend feit. Hij was in dienst bij de NOAA, de klimaat-divisie van de NASA. Deze club was het troetelkindje van de voormalige president van de Verenigde Staten Barack Obama. Toen de wereldleiders naar Parijs waren gereisd om met elkaar te bespreken hoe erg het klimaat-probleem wel niet werd, heeft Obama de NOAA gevraagd om de ontwikkeling van de wereldtemperatuur van de laatste jaren te rapporteren. En ze hebben de rapporten geschreven, geheel in de stijl zoals Obama het graag zag. De klimaatkundigen berichten over een constant oplopende temperatuur.

Obama vertelde deze ‘feiten’ met tranen in de ogen tijdens de Parijs-klimaat-conferentie. We have to act now. Applaus. Sharon Dijksma stond bij het gehoor, wat was ze blij. Ze klapte enthousiast mee. Ze wist het nu; ook Nederland moet bloeden, de economie moet kapot anders gaan er ernstige klimaatrampen komen.

Een jaar later had John Bates een interview met een krant. “Ik zal eerlijk zijn”, zei hij. En hij vertelde over de werkwijze van NOAA. En over de verlangens van een niet al te sterke president. De feitelijke metingen lieten een beeld zien van vlakke temperaturen. Geen stijgende trend, al 20 jaar niet. Maar dat wil Obama niet horen, dus is men gaan rommelen. En gaan aanpassen. Net zo lang totdat er een rapport voor de wereldleiders lag waarmee ze aan de slag konden om de wereld te redden.

Als de huidige president van de USA maar een vliegje kwaad doet, staat de hele wereldpers en alle beroemdheden met schuim op de lippen te oordelen. Maar voor John Bates hebben ze geen belangstelling (?).

 

 

5. Het Temperatuur effect

Dia64

Geen grafiek maar een tabelletje. De wereld moet stoppen met produceren. Want CO2, enzovoort. Ondertussen wordt er ook gerekend. Zelfs door het ministerie van Sharon Dijksma. Hoeveel klimaat-effect gaat stoppen met de welvaart nu exact opleveren? Als de rekenmachines zwijgen staat het er zwart op wit: 0,0005 graad Celsius. (met een foutmarge van 0,5 graad)

Als de hele wereld bereid is terug te keren naar de bedelstaf en 100% CO2-reductie haalt, gaat dat een koelere wereld opleveren van 0,14 graden Celsius. Al deze berekeningen zijn gedaan met gegevens die het IPCC heeft aangeleverd. Geen misinformatie van een scepticus, maar uit de bron van de heilige kerk.

En toch dendert de groene kerk door. Aan feiten hebben ze duidelijk een broertje dood. Aan een sterrenstatus van wereldredder hechten ze duidelijk meer waarde. Hoe lang gaat deze kwelling nog duren?

 

 

6. De modellen

Dia65

De wereld is in rep en roer omdat een klimaat-crisis van ongekende omvang op haar afkomt. Vraagt u een (linkse) politicus hoe het ervoor staat met de wereld; het voorgaande is het antwoord. Maar waar komt die stugge kennis vandaan? Heeft men een reis naar de toekomst mogen maken?, is de geest van Jan Pelleboer terug op aarde en heeft deze de media ingelicht?. Nee, niets van dit alles. De klimaat-alarmist heeft een computerapplicatie ontworpen. Hier kan hij allerlei variabelen invoeren, daarna drukt hij op ‘voorspellen’ en het apparaat legt haarfijn uit hoe onze (klimaat) toekomst eruit gaat zien.

Er mag geen kritiek op de gevolgde werkwijze worden geuit. Dan lig je er uit. Gedegradeerd of ontslagen. De vraag stellen of alle factoren die het weer op aarde bepalen wel in het programmaatje zitten, kost je voor je het weet je prachtige baan. De echte klimaatwetenschappers geven aan dat het klimaat door miljoenen factoren wordt bepaald, er zijn hele sterke maar ook heel geringe kunnen al een fors verschil in de uitkomst bepalen. Hiervan is slechts een heel klein deel in de computer van de alarmist terecht gekomen.

Voor de Groenen is het voldoende. De computer heeft de ondergang van de aarde uitgespuugd dus er is geen twijfel. Wie zich echter bezig houdt met het verzamelen van klimaat-gegevens en dat legt op de uitkomst van het klimaatmodel ziet vanaf dag 1 een afwijking. Waar de modellen hoger en hoger gaan, heeft de echte temperatuur een vlakke trend.

Iedere verantwoordelijke politicus weet nu wat hem of haar te doen staat. Maar wie zal de kat de bel aanbinden. Onder dekking van de media duikt de huidige generatie politici weg. Maar niet allemaal. Ver weg, ergens over de oceaan, komt er beweging.

 

 

7. Russisch gas

Dia66

Als second best heeft de groene kerk het argument van Russisch gas. Daar willen we niet afhankelijk van zijn. Stel je voor, je voortbestaan in handen van een kille dictator. Dan kun je nog beter je voortbestaan zelf naar de knoppen helpen. Dus plaatsen we overal op alle velden, meren en zeeën honderden, duizenden afschuwelijk lelijke windmolens. Zo hoog mogelijk anders blijft er hier en daar nog een aardig doorkijkje over.

Plekken die dan nog vrij blijven, leggen we vervolgens vol met glasplaten, zodat de natuur zo al meer schade is toegebracht dan de ergste rampen die de computers voorspellen, hadden kunnen doen. Maar werkt het ook? Nederland is al lekker bezig met hernieuwbaar dus zal er een aardige daling zijn wat betreft Russische gasinvoer. Het CBS houdt het een en ander bij. Ook de invoer van gas uit Rusland. Ook hoeveel windmolens er staan en wat die presteren.

In de grafiek kunt u de geldigheid van het second best argument van de groene kerk teruglezen.

 

 

8. CO2 veroorzaakt opwarming

Dia67

Radio, televisie, krant, tijdschrift, internet. Waar u ook informatie wilt halen over de ontwikkelingen van het klimaat, u ontkomt niet aan de boodschap: U, mens, u veroorzaakt met uw CO2-uitstoot de vreselijke opwarming. U bent inmiddels aardig gehersenspoeld. De communisten hadden heropvoedingskampen. Maar qua effectiviteit haalden deze het niet bij het systeem dat u op het juiste pad moet houden.

Met het herhalen van de boodschap en door het consequent niet tonen van de veelvuldig uitkomende publicaties van deskundigen blijft u dom en gehoorzaam. Menig journalist beseft niet eens dat hij een schakel is in de groene machine. De grote groene geldmachine. Heffingen en belastingen, door regerende politici bijeen geharkt kapitaal stroomt rijkelijk naar de heersers van de groene revolutie. U zegt niets, u bent geprogrammeerd om niets te zeggen. Het volk wordt arm, de partijtop wordt rijk. Waar hebben wij dat eerder gezien.

En dan glipt er weer een klein grafiekje met de feiten tussendoor. Een grafiek die klip en klaar laat zien dat stijgend CO2 geen enkel effect heeft op de trend van de wereldtemperatuur. Maakt het u wakker?

 

 

9. De Zugspitze

Dia68

In de Duitse Alpen staat de Zug. Het is de hoogste Duitse berg. Op de top staat een weerstation. Deze meet jaar in, jaar uit de temperatuur. En dat wordt vastgelegd. Zo helemaal boven op de berg is er weinig invloed van ‘urban heat’ en van andere invloeden op de meetresultaten. Dus kan er zuiver worden gemeten. De groene priesters hebben ons gepredikt dat het warmer en warmer wordt op onze planeet. Dat komt door de CO2-uitstoot.

Maar dan zijn er van die meetresultaten welke je aan het denken moeten zetten. Helaas durven er nog maar weinig mensen zelfstandig te denken. Zeker niet politici. Die denken aan de algemene waan, aan hun kiezers en liever niet aan feiten. De Zugspitze vertelt haar eigen verhaal. Maar velen zullen het niet horen. En wie het wel horen, zullen niet willen luisteren.

 

 

10. CO2 veroorzaakt opwarming (2)

Dia69

Welk verband is er tussen de CO2-dichtheid en de temperatuurtrend? Volgens de groenen is dat oorzaak en gevolg. Dus moeten de belastingen en heffingen omhoog en hoger. Totdat er miljarden beschikbaar zijn voor de happy few. Totdat de wereld een plaats is die niet meer is om aan te zien. Totdat de verwoesting volledig is.

Volgens de feiten is er geen verband. Denk na.

 

 

11. De Noordpool (2)

Dia70

Alles in de natuur heeft zijn kringloop. Van toename naar afname en weer opnieuw naar toename. Aangestuurd door vaste natuurlijke oorzaken. Iemand die kwaad wil, kan de halve waarheid vertellen en dat ‘bewijzen’ met echte gegevens maar wel zorgvuldig uitgezocht. Neem nou de temperatuur op de Noordpool. Al eeuwen kent deze de schommeling van de toe en afname.

Maar ik wil u graag financieel uitbuiten voor mijn eigen gewin. Dus pak ik de grafiek op bij de lage stand en laat zien hoe deze stijgt. En het klopt als een zwerende vinger. De media doen de rest. Alarm. Maar het is de halve waarheid. En was deze niet erger dan een hele leugen?

Terug naar de Noordpool. De huidige temperatuur is gelijk aan die van 1940. Dat is van voor de grote CO2-uitbraak. Dat mag u natuurlijk niet weten. Dan bent u niet meer bereid te offeren. Dan weigert u dure, hernieuwbare energie. Dan komt u wellicht in opstand. Mits de indoctrinatie u natuurlijk nog niet in een zombie heeft veranderd. De pool gaat ondertussen gewoon door met opwarmen en koelen.

 

 

12. Zonne-activiteit

Dia71

De zon is niet altijd even actief. Dat betekent dat er meer of minder warmte naar de aarde wordt gestraald. Volgens de Groenen heeft dit geen gevolg voor de temperatuur op de planeet. Alleen CO2 heeft dit privilege.

Zonneactiviteit heeft zijn eigen kringloop. In ongeveer elf jaar tijd wordt een cyclus afgewerkt van veel naar weinig en weer terug naar veel. Bij weinig activiteit is het vaak koud in Europa (volgens de groenen kan dit niet want geen CO2). Dieptepunten in de zonneactiviteit lagen recentelijk in de jaren 1986, 1997 en 2009. Terwijl de groenen lagen te zonnen, was de rest van Nederland bezig met het schaatsen van elfstedentochten. Hoewel die van 2009 niet door kon gaan omdat ‘de Luts’ niet wilde dichtvriezen.

Nu hebben echte klimaatwetenschappers geconstateerd dat de activiteit in de laatste cycli steeds verder afneemt. Dit voedt de gedachte dat het binnenkort gaat koelen. Niet opwarmen, niet stabiel maar afkoelen.

Als er nog iets van eigendunk in de bevolking zit, zal een koeling toch echt ontnuchterend moeten werken. Dan staat men met tranen in de ogen de verwoeste landschappen met glas en molens, de verdwenen bossen die als groene bijstook zijn vernietigd en de gedaalde welvaart te overdenken. Langzaam zal dan doordringen bij wie ze verhaal moeten halen.

 

 

13. Hubbert curve

Dia72

Arme Hubbert. Hij had het zo mooi bedacht. En de groenen hadden hem erom op het schild gehesen. Triomfator in optima forma. Olie is maar tijdelijk en schaars. Heb je eenmaal de piek bereikt in productie dan zal er een onvermijdelijke daling inzetten tot nul. Daarom zijn er molens en panelen nodig. Vooral om de CO2 maar ook omdat de olie opraakt.

Maar Hubbert heeft ongelijk. Bronnen blijken taaier dan gedacht. Sommige hadden leeg moeten zijn maar staan nog olie te spuiten alsof ze net zijn aangelegd. Er is dus meer. En het lijkt of het zichzelf weer aanvult. Vanuit de diepte. Geen peak oil. De wereld kan door, nog honderden jaren en CO2 blijkt ook al niet erg.

Iedereen zou blij behoren te zijn. De welvaart kan verder. Nu ook naar de vergeten delen van de aarde. Groenen maken pas op de plaats.

 

 

14. De Noordpool (3)

Dia74

Er zijn veel wetenschappers die een studie hebben gedaan naar de ontwikkelingen van ijsvorming op de Noordpool. Professor Gagne is een van hen. Zijn studie heeft laten zien dat modellen uiteindelijk maar modellen zijn. De praktijk is iets anders. Modellen zeggen dat de smelt van de Noordpool doorgaat totdat er slechts een ijsblokje over is. De natuur zegt dat alles zijn eigen kringloop heeft.

Gagne heeft vastgesteld dat de natuur in dezen gelijk heeft. Ook andere door hem aangehaalde studies komen tot dezelfde conclusie. De smeltende Noordpool is de groenen trouw gebleven tot 2007. Daarna moesten ze het zelf uitzoeken. Ze hadden tenslotte hun modellen. Volgens de kringloop-logica is het weer tijd voor aanvriezen. Zelfs een El Niño van 2016 zal daar niets aan veranderen.

 

 

15. Droogte

droogtetrends

De klimaatverandering door CO2 gaat ervoor zorgen dat de droogtes op de wereld gaan toenemen. De groenen weten het zeker. Rampen en erger gaan komen. Offers zullen moeten worden gebracht. Veel geld van het volk naar de groene leiders. Misschien is het dan af te wenden. De media werkt plichtsgetrouw mee en schrijft het op, zendt het uit en plaatst het op internet. U dient het te geloven.

Geleerde Hao heeft lak aan het groene doemdenken. In een studie laat hij zien dat op aarde al meer dan dertig jaar een afnemende trend te bespeuren is in het optreden van droogtes. Goed nieuws, natuurlijk. Heeft u het bericht op het NPO-journaal voorbij horen komen?

 

 

16. Groen is dure hobby

DWO-WI-Strom-aw-jpg

Stroom is in de moderne tijd een basisvoorziening. Niet volgens de groenen. Door stroom hernieuwbaar en ook nog door een noodzakelijke baseload dubbel te gaan opwekken, heb je tweemaal de kosten en uiteindelijk één product. En dan wordt het duur. Heel duur. Daarnaast is wind- en zonne-energie erg instabiel. Dan weer wordt het net overladen, even later valt de stroom weer helemaal weg. Dat moet door de ingenieurs van het stroomnet worden opgelost. Via aan en uitzetten van de baseload zijn ze er wonderwel tot op heden in geslaagd om dit huzarenstukje steeds goed uit te voeren.

In Australië gaat het inmiddels niet meer. In de afgelopen maanden is daar al vijf maal een ernstige stroomstoring geweest. De langste duurde drie dagen (!). Bovendien maakt het voortdurend ingrijpen (Netzeingriffe) de stroom onnodig duurder. In Duitsland zijn al 330.000  gezinnen afgesloten omdat ze de dure groene stroom niet meer kunnen betalen.

 

 

17. Warmte voor woning

DWO-WI-Waermegewinnung-mw-1-jpg

De afgelopen 6 jaar heeft zich een duidelijke trend ontwikkeld in de keuze voor brandstof om de woning te verwarmen. Calorie-arme olie lijkt het helemaal te hebben afgedaan. Nog geen 1 procent van de kachels is olie-gestookt. Warmtepompen worden maar weinig toegepast. De dure aanschaf en de matige werking zullen daar debet aan zijn. Laagwaardig gas, hoogwaardige olie en biomassa komen beperkt voor. Maar de absolute topper is ….. hoogwaardig gas.

De populariteit van deze gemakkelijke en goedkope brandstof is spectaculair gegroeid. Twee/derde van de woningen wordt inmiddels met dit gas verwarmd. Dat is een groei van ruim 20% ten opzichte van 2010. Deze trend zal zich naar verwachting versterkt doorzetten de komende jaren. In Azië zijn grote gasvelden waarvan het gas door middel van nieuwe pijpleidingen naar Europa wordt geëxporteerd. Daarnaast wordt op steeds grotere schaal schaliegas gewonnen wat via grote LNG-tankers naar de afnemers wordt getransporteerd.

 

 

18. De pauze

engeland

De NOAA (Amerikaanse KNMI) heeft bij monde van hun voorman Thomas Karl laten weten dat de pauze in de temperatuurstijging over is. Nu is deze organisatie niet in haar eerste leugentje gestikt. Obama is al eens met bij elkaar verzonnen klimaatdata naar een conferentie gestuurd en daar afgegaan als een gieter (alhoewel de groene wereld dit pas over enige tijd gaat constateren). Ook nu is aangetoond dat Karl er niet helemaal met zijn hoofd bij is geweest.

Het bureau Met Office laat met een duidelijk temperatuurgrafiek zien dat de temperatuur-pauze haar 21e jaar ingaat. El Nino is in de grafiek duidelijk terug te lezen maar heeft geen invloed gehad op de vlakke trend. De wereld temperatuur is weer op zijn langjarig gemiddelde terecht gekomen en van enige opwarming is geen sprake.

 

 

19. Geen klimaatrampen

orkaan

Greenpeace heeft de burgers klimaatrampen beloofd. Ernstige rampen, wel te verstaan. De politici laten heden ten dage hun oren hangen naar deze bedenkelijke actiegroep. Met als gevolg dat landschappen worden verwoest en zee-zichten worden verpest door gruwelijke windmolenparken. Hele bossen verdwijnen in de groene shredder en het volk wordt uitgeknepen met belastingen en heffingen om groene bobo’s in de miljonairs-stand te mogen verheffen. Dit alles door het fragiele verhaal dat CO2-uitstoot slecht voor ons zou zijn.

En dan nu de feiten. CO2-uitstoot is doorgegaan. De mens stoot jaarlijks 7,5 Mt CO2 uit. Klinkt veel, maar is dat niet. De natuur doet het veel heftiger en weet tot ruim 220 Mt te komen. Maar goed, de rampen; die willen niet komen. De veel voorspelde toename van orkanen en tropische stormen zijn tot nu toe uitgebleven. Nee, sterker nog, ze zijn aan het afnemen . Greenpeace staat in z’n hemd en daarmee de onkundige politici ook.

 

 

20. De druivenpluk

Portugal

Al eeuwen lang plukken ze in Portugal druiven. Van de laatste 155 jaar zijn er gedetailleerde gegevens van de gemiddelde temperatuur bijgehouden waarin de druiven hebben mogen rijpen. En wat blijkt; over de gehele periode bekeken, is de temperatuur gedaald .

Volgens de klimaatpaniek zou dit niet mogen. Het wordt immers warmer. Wereldwijd, maar niet in Portugal. En ook niet op meerdere andere plaatsen. Raar, wat stijging behoort stijging te zijn, toch?

 

 

21. Zeespiegelstijging

slr-nauru

Nauru is een beklaagde plaats. Door de fossiel stokende mens zou de zee versneld gaan stijgen en daardoor zou Nauru binnenkort kopje onder gaan. Tijd om uit te rukken met precisie-meetapparatuur. Al vanaf 1992 zitten de specialisten op de kade. En tekenen ze een lijntje in de grafiek. Terwijl het NPO-journaal melding maakt van klimaatvluchtelingen en van verdronken eilanden, kijken de datavangers elkaar aan en schudden het hoofd.

Na 25 jaar meten nog geen millimeter stijging waargenomen. De NPO heeft in haar wijsheid besloten u dit soort berichten niet meer te laten weten. Raakt u alleen maar van in de war. En zij passen goed op u.

 

 

22. De Zuidpool

Tempzuidpool

De smeltende polen. Een dramatisch verhaal een tijdje terug. De Zuidpool was wel heel erg warm geworden. Mannen die met moeite door het smeltwater waden, bevestigden het verhaal. U moest weer even schrikken zodat uw bereidwilligheid om extra heffingen en belastingen te betalen niet ondermijnd zou raken. Wat de NPO u vergeten heeft te vertellen is dat het meetpunt op het meest noordelijke puntje van de Zuidpool ligt, zowat tegen Chili aan.

Waar ze u ook niet over hebben willen berichten is de temperatuurontwikkeling op de Zuidpool gedurende de afgelopen 35 jaar. Mayewski werkt niet bij de NPO. Gelukkig niet. Deze wetenschapper heeft met zijn team onderzoek naar deze gegevens gedaan. En heeft dit gepubliceerd. Zodat we het allemaal kunnen weten en onze eigen conclusies kunnen trekken.

Al 35 jaar lang is de trend van de temperatuur op de Zuidpool naar beneden. Het is daar kouder geworden. Kan een kouder wordende Zuidpool smelten? Als u het antwoord weet, zoudt u dan dit ook willen doorgeven aan de NPO en de onnadenkende politici. Gaat u een flinke belastingaanslag schelen.

 

 

Epiloog

Deze 22 recente vrij gegeven informatie is wederom een bevestiging dat het met het klimaat wel wat meevalt. Tijd om weer normaal te doen. Ik wil eindigen met een oproep aan de groene divisie: Wilt u uw rotzooi even opruimen?

Ewoud

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s