Abnormale klimaatverandering?, maak dat de kat wijs

Het jaar 2017 heeft haar eerste kwartaal alweer afgedraaid. De tijd blijkt een nimmer aflatende zekerheid die met een akelige precisie iedereen in hetzelfde keurslijf dwingt. In maart hebben weer nieuwe en soms herleefde oude documenten de media gehaald. Niet altijd of beter gezegd altijd niet heeft deze informatie de populaire kranten en zenders bereikt maar het was er wel. Daarom in dit overzicht maar een plaats ingeruimd voor deze nieuwsfeiten.
Ze laten zien dat de klimaatpaniek enigszins overbodig is. De vreselijke doemverhalen doen het goed ‘s avonds laat bij een kampvuur. De toehoorders lopen dan de rillingen over het lijf. Terwijl het houtvuur knettert, komt het beeld van een onderwaterlopend land heel griezelig binnen, om maar te zwijgen van meedogenloze orkanen die met dodelijke kracht alles wat waarde heeft wegblaast al betrof het een papiertje op de tuintafel.
Maar wij zitten niet bij elkaar rond het vuur, wij leven in een echte wereld. De verhalenvertellers zijn medelanders die de bevolking willen manipuleren.  Iedereen moet enthousiast worden om veel geld te offeren voor de verwoesting van het landschap met glasplaten en hoge windpalen. En bereid zijn weer te gaan leven zoals onze voorouders deden in 1834. Dat allemaal om politieke redenen, ingekleed als een wereldprobleem, om een geleide economie in te voeren en de burgers te kunnen vertellen hoe zij dienen te leven.

De leugen zit al goed in de maatschappij. Mijn gemeenteraad neemt zonder blikken of blozen een motie aan die voorkomt dat huizen nog een gasaansluiting gaan krijgen en bedenkingen tegen een zonnepark zijn er al helemaal niet.
Toch blijkt uit informatie vanuit de wetenschap dat het niet nodig is. Er is geen probleem, dus hoeft er geen oplossing te komen. Leve de vrijheid, leve de vrije markt. Welvaart voor iedereen. In onderstaande verhalen staat de ontnuchtering.

 

Verhaal 1: De wereldtemperatuur

De NASA heeft een tabel gemaakt van de gemiddelde oppervlaktetemperaturen van land en oceaan gezamenlijk per jaar over de periode van 1880 tot 2013. Vervolgens is van de tabel een grafiek gemaakt. Zie de hier onderstaande figuur:

aardtemp

Heel opmerkelijk is dat er nauwelijks beweging in de temperatuur-ontwikkeling lijkt te zitten. Ondanks dat vanaf 1950 de CO2 uitstoot echt los is gegaan. Volgens de knechters zouden hierdoor de aardse temperaturen nogal zijn gaan stijgen. Niet volgens deze grafiek. Daarmee is het 1-0 voor de vrijen.

 

 

Verhaal 2: De Zuidpool

De NOS maar ook RTL willen u vaak laten geloven dat het op de polen maar een natte boel is. Door foutief menselijk handelen, het rijden in auto’s met diesel als brandstof, is er teveel CO2 in de atmosfeer gekomen. Hierdoor wordt het warmer. En dat zie je terug op de polen. Deze smelten volgens deze amateur-wetenschappers in razend tempo weg.

antartica

Bovenstaande grafiek laat de temperatuurontwikkeling zien op de Zuidpool vanaf 1979. De verschrikkelijke opwarming zou daar dan toch in terug te lezen moeten zijn. We hebben op het journaal en rtl-nieuws dappere mannen mogen zien die door een half ontdooide pool liepen te waden. De grafiek is keihard: NEP-nieuws. In de getoonde 38 jaar is het in zijn geheel niet warmer geworden op Antarctica.

 

 

Verhaal 3: Klimaatrampen door onverantwoord consumeren

Vooral linkse partijen vertellen u graag met een opgeheven vingertje dat u teveel consumeert. Dat is niet goed voor de aarde. Industriële productie gebruikt vervuilende energie en daardoor wordt het rap warmer. Dit leidt volgens de linkse betweters dan weer tot grote rampen. Een van de bijna niet meer aan te ontkomen ellendes is het optreden van grote droogtes.
droogte

Wetenschapper Hao heeft met zijn team de ontwikkeling van droogtes van de afgelopen 35 jaar onderzocht. In deze tijd is het warmer geworden. Volgens de linkse hypothese zijn dan ook de droogtes toegenomen. Dit door afkeurenswaardig menselijk gedrag. Een blik op de grafiek is voldoende om deze stelling naar de prullenbak te verwijzen. De droogtes op de aarde nemen af.

 

 

Verhaal 4: Onze krachtbronnen

De welvaart is de afgelopen 500 jaar enorm toegenomen. Niet in de laatste plaats is dit te danken aan het benutten van steeds krachtiger energiebronnen. Hierdoor waren machines in staat steeds meer en sneller producten te maken. Maar ook goedkoper. Hierdoor kwamen steeds meer luxe artikelen binnen het bereik van de gewone man.
energieuk

In de grafiek is te zien hoe door de tijd de krachtbron van voedsel voor de werkende mens, voedsel voor paarden, houtstook uit het bos en windmolens plaats hebben gemaakt voor de krachtpatsers als steenkool, olie, gas en nucleaire energie. De energietransitie in 500 jaar. Nu lopen er mensen rond die graag zien dat de welvaartbrengers weer worden vervangen door inferieure bronnen. Daarmee gaan dan de tijden van zo rond 1700 weer herleven. Gelukkig luistert niemand naar deze dwazen.

 

 

Verhaal 5: Wordt het warmer?

Veel personen zoals medewerkers bij de mainstream media, politici en onnadenkende burgers, gezamenlijk te noemen als de groene kerk, denken dat het steeds warmer, warmer en warmer wordt. Levensgenieters gebruiken fossiele brandstoffen om van het leven een feestje te maken maar volgens de groene zuurpruimen is dat heel slecht. Er komt zo het gif CO2 in de atmosfeer en dat zorgt ervoor dat het opwarmt. Uiteindelijk eindigt het in een grote ramp.

februar-korrigiert

De Duitse onderzoeker Kowatsch is deze aanklacht eens nader gaan onderzoeken. Omdat hij daarin niet de enige is, heeft hij gekozen voor afwijkende onderzoeken. Zo is hij het opwarmeffect per maand in beeld gaan brengen. Als voorbeeld wordt hierboven het resultaat van de maand februari getoond. Heel bijzonder is de ontdekte trend. Het wordt in de tweede maand al gedurende 35 jaar steeds kouder in Duitsland.

 

 

Verhaal 6: Fossiel zorgt voor CO2 en fijnstof

Het is niet best gesteld met de reputatie van fossiele brandstoffen. De groene kerk heeft zich massaal afgekeerd van de welvaartbrenger. Het CO2 probleem wordt in vele klaagzangen voldoende uitgelicht. Maar er is nog een probleem wat fossiel met zich meebrengt. En dat is fijnstof. Als een tegenspreker niet snel genoeg wil toegeven dan wordt door de groenen, als een soort genadeklap, het fijnstof-probleem uitgespeeld. Ook deze plaag wordt volgens hen veroorzaakt door de verbrande fossielen.
fijn stof

Onderzoeker Velders heeft nauwkeurig uitgezocht waar de in Nederland rondzwevende fijnstof zijn herkomst heeft. Of hij nog welkom is in de groene kerk is uiterst twijfelachtig want deze lieden houden niet van feiten. Wel maakt Velders duidelijk dat mensen die last van fijnstof ervaren vooral hun kwade blikken moeten richten op het buitenland, de grote woeste zee en de vaderlandse bodem.

 

 

Verhaal 7: De forsythia

In 1945 dwaalde een aangeslagen Duitser door de straten van Hamburg. Wat een ellende. In een oorlog getrokken door een fascist en een volledig kapot gebombardeerde stad. Er viel weinig meer te beleven. Toen hij de Lombardsbrug passeerde viel zijn oog op een struik, een forsythia. Tussen al het grauw en grijs stond deze plant prachtig geel te bloeien. Het leidde zijn gedachten even af en er stroomde een gevoel van hoop door hem heen. De oorlog was voorbij en Hamburg herrees. Ieder jaar liep de man naar de Lombardsbrug om te zien of de gele struik zijn prachtige voorjaarstooi al toonde. Trouw noteerde hij de dag waarop hij het eerste geel zag, jaar na jaar.

forsythie-2017-1024x662

Later werd door het stadsbestuur deze gewoonte overgenomen als een blijvende herinnering aan verkeerde keuzes en nieuwe kansen. De klimaatonderzoeker Kowatsch hoorde van deze datareeks. Het werd hem graag ter beschikking gesteld. Bovenstaande grafiek is het resultaat van zijn studie. De onderzoeker krabde zich even achter het oor toen het werk klaar was. De duidelijke trend was dat de forsythia steeds later in het voorjaar was gaan bloeien. De winterkou blijft steeds langer in de lente hangen. Wordt het steeds koeler in West-Europa?

 

 

Verhaal 8: Energie-consumptie

Om welvarend te worden heeft een volk energie nodig. Veel welvaart kost veel energie. Het rijke westen is daarvan een sprekend voorbeeld. Met de toename van het energieverbruik nam ook de welvaart toe. Nu hebben alle volkeren op aarde de ambitie om welvarend te worden. Daarvoor is veel energie nodig. Een gering deel van de wereld populatie gebruikt momenteel het leeuwendeel van de geproduceerde energie.

gni coefficient

Maar het is aan het verschuiven. Het Gini-coëfficiënt van de energieconsumptie laat dat duidelijk zien. Vanaf 1980 is deze aan het dalen. Ook de rest van de wereld wordt welvarend. Daar is veel energie voor nodig. Daarvoor zijn krachtige bronnen noodzakelijk. Het erop aansturen dat energie moet komen van windmolens en zonnepanelen is een streep door de ambitie van jonge industrieën. De lage vermogensdichtheid van deze bronnen gaat voor deze landen betekenen dat ze arm zullen blijven.

 

 

Verhaal 9: De opwarming

Over de geveinsde opwarming is in het algemeen al veel geschreven. Daarom is het interessant deelpublicaties te bekijken om op details informatie te krijgen. Gelukkig bestaan er data die het mogelijk maken om temperatuurontwikkelingen in bijzondere samenstellingen te bestuderen.

image_thumb91

Bovenstaande grafiek toont de temperatuur veranderingen van de maand februari over een periode van bijna 250 jaar. Zou je als mens met het aanschouwen van deze gegevens in paniek moeten raken en in de klimaatstress schieten? Feitelijk zie je een temperatuurlijn die behoorlijk fluctueert maar het wordt lastig om aan te geven of hier nu een opgaande trend in zit. De rode lijn zijn de maximum temperaturen, de blauwe tonen de minimum. Het enige wat je ziet is dat de koude pieken wat lijken af te nemen waar tegenover staat dat de warme lijn juist op het eind een frissere indruk maakt.

 

 

Verhaal 10: De kale zon

Slecht nieuws voor de klimaat-alarmisten. Steeds meer wetenschappers raken geïnteresseerd in het fenomeen van de zonne-activiteit. En hun publicaties liegen er niet om. Professor Soon is een van de eersten geweest die heeft vastgesteld dat de warmte straling van de zon varieert. Dit is te meten door de opgevangen straling op een vierkante meter om te rekenen in Watts.
De variatie in warmte ontstaat door wisseling in zonne-activiteit. De zon is niet altijd even actief. Dat is vanaf de aarde waar te nemen. Een actieve zon toont allerlei vlekken. Dat zijn grote uitstulpingen op de zon, een soort grote vlam die enorm hoog oplaait. Is de zon rustig dan zijn er niet of nauwelijks van deze vlekken waarneembaar.
kalezon

Wetenschappers stellen nu vast dat de zon steeds minder actief wordt. In een cyclus van ongeveer elf jaar doorloopt de zon diverse stadia van activiteit. Van heel weinig naar veel en weer terug naar weinig. De pieken van de laatste cycli komen steeds lager uit. De situatie doet denken aan het Maunder-minimum. Dat is de periode rond het jaar 1700 dat het extreem koud was in Europa en het noordelijk halfrond. De zon toonde toen lange tijd, gedurende meerdere cycli nauwelijks activiteit. Deze periode staat bekend als de kleine ijstijd. Als er weer een dergelijke situatie gaat voordoen betekent dat het einde van het klimaat-alarmisme. Deze personen geloven alleen maar de CO2 fabel. Daarvan komt er steeds meer en dus behoort het steeds warmer te worden.

 

 

Verhaal 11: De smeltende Noordpool

Help, de Noordpool smelt. En het is de schuld van die verschrikkelijke industriëlen. Er wordt smerige brandstof gebruikt om de welvaartsartikelen te maken. Er wordt zelfs CO2 uitgestoten. En daar zijn de groene vrienden het duidelijk met elkaar over eens: CO2 is het meest smerige goedje wat in de atmosfeer kan rond zweven! Het veroorzaakt de vreselijk opwarming wat je kunt zien aan de Noordpool want die smelt. Toch?
noordpool
Wetenschappers, die deze aanduiding waard zijn,  hebben hierover een andere, wel bewezen theorie. Ze wijzen op het verschijnsel AMO. Dat is een oscillatie in de Noord-Atlantische oceaan. Een verticale zeestroming, zeg maar. Deze heeft een omloopsnelheid van zo’n dertig jaar. Dan weer wordt er warmer water naar de poolstreek gestuwd, dan weer is het water kouder. Je kan dat terug zien in de omvang van de Noordpool. In hetzelfde tijdtempo groeit het gemiddelde ijsoppervlak aan en neemt weer af. De oceaan is nu weer gaan koelen. En dat zie je terug aan de Noordpool. Vanaf 2007 is de afname langzaam aan het omslaan naar een gemiddelde toename van het ijsoppervlak. El Nino heeft even in 15/16 een poging gedaan de trend te doorbreken, echter tevergeefs.

 

 

Verhaal 12: De smeltende Noordpool (2)

Slimme alarmisten hebben op gemene wijze misbruik gemaakt van de algemene onwetendheid van de burger over de groei/krimp cyclus van de Noordpool. Ze hebben de grafiek op de juiste plek doorgeknipt. Precies op de piek van de grootste ijsmassa, zo rond 1970. Daarna heeft de AMO zijn werk gedaan. Gedurende 30-35 jaar is de Noordpool door het warme oceaanwater gestaag jaarlijks een ietsje in omvang afgenomen.
noordpool2
Moord en brand hebben de alarmisten geschreeuwd: “CO2 en nog meer CO2 doet de pool smelten. We moeten stoppen met welvaartsbevorderende activiteiten. Machines moeten zwijgen. We moeten hernieuwbaar bouwen. Molens en glasplaten moeten er komen. de lucht moet schoon, lees CO2 vrij, want dan redden we de Noordpool en uiteindelijk de aarde”.
Politici zijn ook niet erg doorontwikkeld in de geografie. Ze leven bij de dag en zijn tegenwoordige geneigd de hardste schreeuwers op voorhand te geloven. Dus staan er nu veel, heel veel windpalen. En liggen er overal nutteloze glasplaten in het veld en op sommige daken.
Had men de grafiek van de ijsgroei/krimp van de Noordpool over een wat langere periode gelezen hadden ze kunnen constateren dat de alarmisten uit hun nek aan het kletsen waren. Ook in 1925 was de Noordpool ‘groot’. Om daarna terug te smelten naar een kleiner model om zo rond 1940 in de ‘kleinste’ modus te komen.
Vanaf dan werd door oceaan-werking de pool weer groter totdat in 1970 het maximum is bereikt. De rest van het verhaal kent u.

 

 

Verhaal 13: De Noord Atlantische oceaan

Een oceaan lijkt een grote bak water waar je handig met een schip overheen kan varen. Maar verkijk je er niet op. De grote bak is doorlopend in beweging. Er staan grote stromen. Er is een horizontale stroming welke heel aardig de golfstroom wordt genoemd. Deze laat water van de golf van Mexico in een trage gang stromen naar het Noordpoolgebied. Vandaar stroomt het weer verder de grote oceaan in. Er is ook een verticale stroming welke ook wel een oscillatie wordt genoemd. Water uit de diepte stroomt omhoog en oppervlaktewater trekt naar beneden.
nordatlantik-jan2017-1024x687
De ene stroming beïnvloedt de andere dat is duidelijk. Er ontstaat zo een wisseling van warm en koud water welke door de stroming richting Noordpoolgebied wordt gestuurd. Deze cyclus duurt ongeveer 30 jaar. Bovenstaande grafiek laat de watertemperatuur zien van de Noord Atlantische oceaan. Duidelijk te zien is dat in 2006 de warmtepiek is bereikt. Vanaf 2007 is het water weer gaan koelen.
Dit heeft direct gevolg voor de ijsgroei/krimp op de pool. Op de Noordpool is vanaf 2007 een einde aan de krimp gekomen en is de ijsgroei weer ingezet.

Voor alarmisten is deze feitelijke omstandigheid een totaal onbekend terrein. Waarschijnlijk zijn ze niet slimmer. Hun CO2 geschreeuw heeft echter dramatische gevolgen. Ieder gezin moet € 25.000,- in een pot storten zodat er 100 miljard kan worden uitgekeerd aan mensen die met windpalen en glasplaten de natuur mogen gaan verwoesten. Simpele politici staan erbij te grijnzen, denkend dat ze de wereld redden.

 

 

Verhaal 14: Rampen

De alarmisten zoals IPCC en Greenpeace, voorspellen rampen, hele erge rampen. Dat is volgens hen uw eigen schuld. U vervuilt namelijk. U stoot CO2 uit. U ademt het ook uit. Dat moet stoppen. CO2 is een vreselijk gif. In de atmosfeer zorgt het ervoor dat het op aarde warmer en warmer wordt. Nog warmer gaat het worden en dan komen de rampen.
Je kunt ze volgens de alarmisten al zien aankomen. Het begint al erger te worden. De zeespiegel stijgt abnormaal en opkomend water richt grote schades aan. U kunt op uw vingers narekenen hoe het straks gaat worden met nog meer CO2.
regenschade
Roger Pielke is een wetenschapper. Hij doet onderzoek. Een vaardigheid die alarmisten missen. In een van zijn studies heeft hij berekend hoeveel schade opkomend water heeft veroorzaakt in de periode 1940 – 2015. Hij wil graag weten welke trend uit deze gegevens is te halen. Volgen we de gedachten van Greenpeace dan kennen we de uitkomst van het onderzoek van Pielke al nog voor wij de cijfers hebben gezien. Immers stijgende zeespiegel, meer CO2, nou dan weet je het wel.
Bovenstaande grafiek is na gedegen onderzoek de uitkomst. Helaas heeft het NPO verzuimt deze te vermelden in een van hun talloze klimaatramp uitzendingen. Daardoor heeft deze informatie onze politici gemist. Met als gevolg dat onze welvaartswereld wordt verwoest en er voor onze kleinkinderen een donkere toekomst wacht. Een klein foutje met grote gevolgen.

 

 

Verhaal 15: Rampen (2)

Wie vaak naar alarmisten luistert, dat is iedereen want u heeft geen keus, weet dat het slecht gaat aflopen met onze mooie wereld. Onze arme planeet bestaat al 4,5 miljard jaar, heeft al van alles mee gemaakt maar nu lijkt het dan echt fout te gaan. De planeet is al tweemaal een volledige ijsklomp geweest, heeft al vele ijstijden van 100.000 jaar doorstaan en heeft zeer hete omstandigheden gekend met temperaturen waar we in het heden bij lange na niet in de buurt komen. Er zijn komeet-inslagen geweest en vreselijke vulkaan-uitbarstingen. Aardplaten zijn gaan schuiven en op elkaar gebotst. Toch, lieve vrienden, de grootste ramp staat nu te gebeuren en de aarde en alles wat er op leeft, gaat dat niet overleven.
Screen-Shot-2016-12-27-at-4.37.50-AM
Er is namelijk voor 0,0012% menselijke CO2 in de atmosfeer gekomen. VRESELIJK! Gelukkig zijn er koene ridders opgestaan. Mannen van stavast. Strijders die hun leven voor moeder aarde gaan geven. Ze gaan uw geld, uiteindelijk willen ze graag € 4000,– per maand van u ontvangen, uitgeven aan zinvolle verdedigingswerken. Zelf nemen ze een zeer groot deel van het kapitaal voor private doeleinden maar redders moet je hun deel gunnen.
Ondertussen zijn er echte wetenschappers bezig de alarmerende berichten na te trekken. Het wordt steeds warmer met extreme uitschieters is het excuus van de redders, dus dat wordt op waarheid gecontroleerd. Bovenstaande grafiek laat zien dat u, straatarm maar gered, uiteindelijk toch een klein beetje in het ootje bent genomen .

 

 

Verhaal 16: De thermometer

Wil je weten hoe warm het op de wereld is dan moet je een thermometer aanschaffen. Om aan de weet te komen welke trends er zijn, moet je dagelijks de waarden aflezen en noteren in een schriftje. Als wetenschapper schaf je een luxe exemplaar aan. Eentje die zelf aangeeft wat de laagste en de hoogste temperatuur van de dag is geweest. Dit alles in de pre-digitale eeuw. Er is echter een knellende vraag: wanneer ga je de tuin in om je warmtestok af te lezen? Bij veel weerkundigen is de gewoonte ontstaan om ‘s middags even tijd vrij te maken voor de dagelijkse uitlezing.
Screen-Shot-2016-12-28-at-6.25.08-AM
Maar nu is er kritiek. Als je de min-max thermometer in de middag uitleest en weer op neutraal instelt dan is het nog steeds warm. Immers in de middag haalt een etmaal z’n top. Zo wordt een warme dag feitelijk tweemaal gemeten. In de vroegere jaren beschikte men niet over een luxe uitvoering met min-max. De meteorologen liepen de hele dag heen en weer en noteerden loepzuiver de geconstateerde gegevens.
Deze verontrusting heeft een wetenschapper ertoe verleidt om op zoek te gaan naar meetgegevens waarbij zeker is dat middagwarmte niet tweemaal in de boeken is gekomen.
Met de gevonden data heeft hij bovenstaande grafiek getekend. Het geeft een beeld van de temperatuurontwikkeling van de USA in de periode 1900 – 2017. Even zoeken naar de verschrikkelijke opwarming. Krijg nou wat, verdwenen……………………

 

 

Verhaal 17: Sneeuwval op de Noordpool

Wat men al niet meet. Op de Noordpool staan instrumenten opgesteld waarmee onder andere de hoeveelheid sneeuw die er in een jaar valt, wordt gemeten.
De alarmisten maken hun angstverhalen steeds fantastischer. Een nieuw exemplaar welke via de trouwe media naar u is gezonden, vertelt ons dat het op de Noordpool steeds vaker gaat regenen in plaats van sneeuwen. Wauw, dat is verontrustend. Dan gaat het wel erg snel met de smelt, behoort u te denken.
sneeuwval
Alarmisten hebben slechts een vijand. En dat zijn de feiten. Nu is dat niet een groot probleem. Bevriende wetenschappers zijn altijd wel bereid de gegevens een ietsie pietsie aan te passen. Media gaan met een grote boog om de feiten heen, zodat u er niet mee wordt belast.
Maar goed, de feiten. De instrumenten op de Noordpool hebben aangegeven dat gerekend vanaf 1967 de hoeveelheid sneeuw, welke in het Noordpoolgebied valt, trendmatig toeneemt.

 

 

Verhaal 18: Rampen (3)

Wee u, als u uw leven niet verbetert (=blindelings doen wat de alarmisten van u vragen) dan zullen ramp en tegenspoed u treffen. Ja, lacht u maar, spoedig zal u ondervinden dat het menens is. Het is vijf voor twaalf. We have to act now. Consumerend gedrag is verwerpelijk, een klimaatleugen is gauw bedacht, met aangepaste gegevens aannemelijk gemaakt. Een nieuwe wereldorde is opgestaan. Terug naar de eenvoud. Een tiny-huisje met achter een moestuin en een geit in de bleek. Van de wol een trui breien en dagelijks heerlijke eigen verbouwde knolselderij eten. U wilt dit niet? Niet van belang, u zult! stormschade
Uw alternatief is echte ellende. Want CO2, o die vreselijke CO2.
De wereld is bezig ten onder te gaan aan rampen ten gevolge van die killer CO2.
Roger Pielke heeft de ellende in kaart gebracht. Bovenstaande grafiek toont u welke kant het op gaat met de wereld. U ziet dat de kosten van al die vreselijke rampen op de wereld helemaal uit de hand lopen. Hoelang hebben we nog? Nu nog slechts enkele seconden voor twaalf.

 

 

Verhaal 19: De opwarming van de aarde

Mocht u de afgelopen tijd met andere zaken bezig zijn geweest dan heeft u waarschijnlijk gemist dat ons bestaan ten einde loopt. Wij jagen, al consumerend, jaarlijks 7 gigaton CO2 in de atmosfeer. De natuur doet daar zelf nog 225 gigaton bij maar dat is een peanut. Daar kan de aarde niet tegen en langzaam begint hij te koken.
Ook als u kunt praten als brugman, bovenstaande frase krijg u niet uit het hoofd van journalisten, politici en langzaamaan een groot deel van de burgerij.
temp
Bovenstaande grafiek zal ook niet worden begrepen. Het gaat over feiten. Feiten die aangeven dat het al 20 jaar niet warmer wordt op ons leuke planeetje. Alarmisten hadden recentelijk even een hoera-momentje met het weerfenomeen El Nino maar het bleek een tijdelijk piekje. Geen toename temperatuur en wel toename van CO2. Er zal nu toch hier en daar een lampje moeten gaan branden in de hoofden van de gemanipuleerden. We wachten af. Het zou erg prettig zijn te kunnen constateren dat de grote meute weer normaal gaat doen. Dan kunnen we weer door waar we gebleven waren. Verder bouwen aan een welvarende wereld zodat onze kleinkinderen een mooie toekomst hebben.
Misschien blijft hen dan toch nog een megaschuld en een verwoeste aarde bespaard.

 

 

Verhaal 20: De opwarming van de aarde (2)

Alarmisten zijn aardige mensen. Via begenadigde sprekers hebben ze ons langzaam voorbereid op onze klimatologische toekomst. Wij weten nu dat we afscheid zullen moeten nemen van het winterseizoen. De foto’s waarop je nog in een witte, besneeuwde wereld staat, dien je goed te bewaren. Later kun je dan je kleinkinderen laten zien dat opa en oma echt in eigen land in de sneeuw hebben gestaan. Hoewel het begrip sneeuw wel een erg abstract gegeven voor hen zal zijn geworden.

winter_2-768x497
De Deutscher Wetterdienst Offenbach heeft bovenstaande grafiek onlangs verspreid. Het gaat over de temperatuurontwikkeling in de Duitse winters. Het gaat over feiten. Het zal u opvallen dat het beeld niet overeenstemt met de boodschap van de welbespraakte alarmisten. Dat betekent dat er iemand liegt. Of de feiten liegen of de alarmisten willen u iets op de mouw spelden. Geen lastige keuze, lijkt me.

 

 

Verhaal 21: De opwarming van de aarde (3)

Goed, in Duitsland worden de winters dan kouder maar de wereld is groter. Onderzoeker Kowatsch is de oceaan overgestoken. Hij was ook nieuwsgierig hoe de afgelopen 30 winters daar waren verlopen. Het weerstation van Virginia bleek bereid hem de data te verstrekken.
winter_7-768x496
Kowatsch heeft van de uitkomsten een mooi grafiekje gemaakt. In de periode van 1988 tot 2016 is het in de winter gestaag kouder geworden in Virginia. Oei, laat de alarmisten dit niet horen. Zij zijn net de rouwperiode door nadat ze afscheid van het fenomeen ‘winter’ hadden genomen. In een dergelijke fase ben je kwetsbaar. Dan ga je misschien rare dingen zeggen.

 

 

Verhaal 22: De zon

Zonnevlekken geven aan dat de zon actief is. Een zon met veel vlekken straalt meer warmte naar de aarde dan een kale zon. Weinig vlekken betekent dus grote problemen voor het klimaat-alarmisme. En grote problemen gaan ze krijgen. Want de zon lijkt er weinig zin meer in te hebben. Boze tongen beweren dat de zon zich miskent voelt door de gemanipuleerde burgerij. Terwijl zij zich uitslooft om warmere perioden af te wisselen met koelere zodat er voor elk wat wils is, geven deze menselijke zombies alle eer aan het onschuldige CO2.zonnevlekken
En met een kwaaie zon is het goed mis. De laatste cycli laten zien dat het er zorgelijk uitziet. In elke cyclus van 11 jaar treden er zonnevlekken op die uiteindelijk ook weer verdwijnen. Leuk om te weten is dat als de zon koud is (weinig vlekken) het ook in onze omgeving winters koud is, maar dat terzijde. Momenteel heeft de zon zo weinig vlekken dat in eeuwen niet is voorgekomen. Betekent dit het einde van een mildere klimaat periode en daarmee ook het einde van het klimaat-alarmisme. Dat laatste is vurig te hopen.

 

 

Epiloog

Het ziet er slecht uit voor de groene-subsidie-vangers. De hier in 22 verhalen getoonde feiten maken gehakt van hun verdienmodel. Het aantal klimaatsceptische wetenschappelijke publicaties nemen snel toe. In 2017 zijn er al weer 150 verschenen. De druk neemt toe.
De grootste blunder van de mensheid ooit, zowel in het verleden, heden als in de toekomst, lijkt op zijn laatste benen te lopen. Het zal de nodige slachtoffers kosten want veel politici hebben zich gediskwalificeerd en zullen moeten terugtreden. Bouwers van windpalen en glasplaten zullen zich moeten omscholen tot een nuttiger vak dan ze nu uitoefenen. Burgers zullen het leven opnieuw moeten uitvinden; Het grote gevaar CO2 blijkt de grootste vriend: bron van alle leven.

 

Ewoud

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s