Wetenschap: CO2 geeft geen warmte-effect

Allmendinger 2017

De weerlegging van de Climate Greenhouse Theorie

Het kardinale fout in de gebruikelijke kas theorie bestaat hierin, dat die fotometrische of spectroscopische IR-metingen mogelijk conclusies over het thermische gedrag van gassen, dat wil zeggen de atmosfeer . Ze terug te voeren John Tyndall die zo’n fotometrische methode al in de 19e eeuw ontwikkeld. Echter, direct thermisch meetmethoden ben nog nooit zo ver gevorderd. Afgezien van dit, zijn minstens twintig cruciale fouten onthuld die suggereren afschaffing van de theorie als geheel . Ondanks de duidelijke tekortkomingen, heeft deze theorie tot nu toe een belemmering voor veelbelovende voorzorgsmaatregelen te nemen voor het beperken van de klimaatverandering geweest. Deze zou bestaan uit een algemeen opheldering van het aardoppervlak en in additionele maatregelen worden gerelateerd. De nieuwe effecten die zijn gevonden door de auteur, met name de invallende zonne-licht door de atmosfeer en het absorptievermogen van warmtestraling, kan niet worden beïnvloed door menselijk handelen .”


Blaauw, 2017

“Dit document toont aan dat de wereldwijde opwarming van de aarde kan worden verklaard, zonder beroep te doen op de kas theorie . Deze uitleg is gebaseerd op een eenvoudig model van het klimaat op aarde uit drie lagen: het oppervlak, een onderste en een bovenste atmosferische laag. Het onderscheid tussen de luchtlagen berust op de veronderstelling dat de latente warmte van het oppervlak vrijkomt in het onderste atmosferische enige laag. De variërende zonnestraling vormt de enige ingang besturen van de veranderingen in de energie-overdracht van het systeem. Alle wijzigingen in de energiebeurzen kan in termen van de temperatuurvariaties van de lagen worden uitgedrukt door een energieoverdracht matrix. Het blijkt dat de latente warmteoverdracht als functie van de temperatuur van het oppervlak en de onderlaag maakt deze matrix naast enkelvoud. De nabije singulariteit laat een aanzienlijke negatieve terugkoppeling in het model dat kan worden aangeduid als ‘Klimaversta¨rker’ verondersteld door Vahrenholt en Luning. Door een geschikte, maar realistische keuze van de parameters die in de energieoverdracht matrix en de effectieve warmtecapaciteiten van de lagen, het model reproduceert de opwarming van de aarde: de berekende trend in de oppervlaktetemperatuur komt goed overeen met de waarnemingen van AD 1750 up tot 2000 AD .”


Nikolov en Zeller, 2017

Onze analyse is gebleken dat GMATs [global gemiddelde jaartemperatuur] van rotsachtige planeten met tastbare sferen en een verwaarloosbaar geothermische oppervlakte verwarming nauwkeurig voorspeld kan worden over een breed scala van omstandigheden met behulp van slechts twee dwingen variabelen: top-of-the-sfeer zonnestraling en oppervlakte atmosferische druk . De hieraan ontdekt interplanetaire druk-temperatuur relatie getoond statistisch robuust te zijn tijdens het beschrijven van een gladde fysieke continuum zonder klimatologische omslagpunten. Dit continuüm verklaart volledig de recent ontdekte 90 K thermisch effect van de atmosfeer van de Aarde. Het nieuwe model vertoont kenmerken van een opkomende macro-niveau thermodynamisch verband tot nu toe onbekend voor de wetenschap dat belangrijke theoretische implicaties heeft. Een belangrijke implicatie van het model dat de atmosferische broeikaseffect nog beschouwd als een radiatieve verschijnsel is in feite een adiabatische (drukgeïnduceerde) thermische versterking analoog verwarmen compressie en onafhankelijk van atmosferische samenstelling . Bijgevolg wordt de globale neerwaartse welling langgolvige flux momenteel verondersteld aardoppervlak verwarmen rijden naar een product van de luchttemperatuur door zonne-energie en atmosferische druk ingesteld worden. Met andere woorden, het zogenaamde broeikaseffect back straling ‘is wereldwijd een gevolg van de atmosferische thermische effect dan een oorzaak daarvoor . … De down-welling LW straling geen algemeen bestuurder oppervlakte verwarmen als hypothese meer dan 100 jaar, maar een product van het nabije oppervlak luchttemperatuur geregeld door zonne-energie en atmosferische drukDe hypothese dat een vrije convectie atmosfeer kon behouden (val ) stralingswarmte vanwege de ondoorzichtigheid heeft sinds de introductie in de vroege jaren 1800, hoewel het was gebaseerd op een theoretisch vermoeden dat nooit experimenteel bewezen onbetwiste gebleven .”


Huang et al., 2017

“Verschillende wetenschappelijke studies hebben onderzocht het oorzakelijk verband tussen zonneactiviteit (SS) en de temperatuur van de aarde (GT). [T] hij overeenkomt CCM [Convergent Cross Mapping] resultaten wijzen op toenemende belang van causaal effect van SS [zonneactiviteit] GT [temperatuur op aarde] sinds 1880 tot de afgelopen jaren, die vast bewijzen die kunnen bijdragen aan het uitleggen van de escalatie van de wereldwijde tendens van de te verstrekken warming-up de afgelopen decennia . … De verbinding tussen zonneactiviteit en de opwarming van de aarde is goed gevestigd in de wetenschappelijke literatuur . Zie bijvoorbeeld referenties [1-10]. … Waaronder, de SSA [Singular Spectrum Analyse] trend extractie wordt geïdentificeerd als de meest betrouwbare methode voor data preprocessing, terwijl CCM [Convergent Cross Mapping] toont uitstekende prestaties onder alle aangenomen causaliteit testen. De opkomende causale effecten van SS [zonneactiviteit] GT [mondiale temperatuur], in het bijzonder voor de afgelopen decennia, zijn overweldigend gebleken , dat een beter begrip van de neiging van de opwarming van de aarde weerspiegelt.”


Viterito 2017

De correlatie van seismische activiteit en recente Global Warming (CSARGW) toonde aan dat het verhogen van seismische activiteit in de hele wereld hoge geothermische flux gebieden (HGFa) is sterk gecorreleerd met de temperatuur op aarde (r = 0,785) 1979-2015 . Het mechanisme achter dit verband is uitvoerig gedocumenteerd en goed begrepen door oceanografen en seismologen. Namelijk verhoogde seismische activiteit in het HGFa (dat wil zeggen, het midden oceaan spreiding zones) fungeert als proxy indicator hogere geothermische flux in deze gebieden. De HGFa omvatten de Mid-Atlantische Rug, de Oost-Pacific Rise, het Westen Chili Rise, de bergkammen van de Indische Oceaan, en de ruggen van de Antarctische / Zuidelijke Oceaan. Deze extra midoceanische verwarming veroorzaakt een versnelling van de oceanische omkantelen en thermobaric convectie, wat resulteert in hogere en meer oceaantemperaturen warmtetransport in de Arctische . Dit manifesteert zich als een anomalie bekend als de “Arctic Amplification,” waar de Arctic opwarmt tot een veel grotere mate dan de rest van de wereld. Het toepassen van dezelfde methoden die gebruikt worden in CSARGW, een bijgewerkte analyse door middel van 2016 voegt nieuwe kennis van deze belangrijke relatie terwijl de versterking van de steun voor de conclusies van die studie. De correlatie tussen HGFa seismische frequentie en temperatuur wereldwijd stegen met toevoeging van de data 2016: de herziene correlatie luiden 0,814, tegenover 0.785 voor de analyse tot 2015. Dit levert een determinatiecoëfficiënt van 0,662, hetgeen aangeeft dat HGFa [high geothermische flux gebied] seismische goed voor ongeveer tweederde van de variatie in temperatuur wereldwijd sinds 1979 .”


Hertzberg et al., 2017

Deze studie onderzoekt het concept ‘broeikasgassen’ en de verschillende definities van het fenomeen dat bekend staat als de ‘Atmospheric Radiative Greenhouse Effect’ . De zes meest geciteerde beschrijvingen zijn als volgt: (a) straling opgesloten tussen het aardoppervlak en de atmosfeer; (b) de isolatiedeken van de atmosfeer die de aarde warm houdt; (c) terug straling van de atmosfeer naar het aardoppervlak; (d) infrarood absorberende gassen radiatieve koelen belemmeren en warmer het oppervlak dan anders het geval zou zijn – zogenaamde ‘anders straling; (e) afwijkingen van de oppervlaktetemperaturen van de aarde (zoals ook waargenomen op Venus) en op basis van berekeningen; (f) elk gas dat infraroodstraling uitgezonden door het aardoppervlak naar vrije ruimte absorbeert. Er wordt aangetoond dat geen van de bovenstaande beschrijvingen de ontberingen van het wetenschappelijk onderzoek kan doorstaan wanneer de fundamentele wetten van de fysica en thermodynamica zijn op hen van toepassing .”


Song, Wang en Tang, 2016

Een hiaat van het broeikaseffect

In de laatste deelperiode [2003-2014], het globale gemiddelde SULR [oppervlak opwelling langgolvige straling / broeikaseffect] anomalie blijft trendloos (0,02 W m-2 yr-1) omdat Ts [temperatuur wereldwijd] niet verder stijgen . Intussen is de langdurige verandering van de globale gemiddelde OLR anomalie (-0,01 W m-2 yr-1) is niet statistisch significant. Aldus zijn deze twee fenomenen resulteren in een trendloos Gaa [atmosferische broeikaseffect]. … [A] opvallend dalende trend Gaa (-0,27 W m-2 yr-1) aanwezig is via centrale tropische Pacific, hetgeen een verzwakte atmosferische broeikaseffect op dit gebied dat het verwarmingseffect in voornoemde omgevende gebieden grotendeels compenseert. Dientengevolge een trendloos globale gemiddelde Gaa [atmosferische broeikaseffect]  wordt tussen 1991 en 2002 (fig. 2). … Nogmaals, geen significante trend van de mondiale gemiddelde Gaa [atmosferische broeikaseffect] wordt gevonden 2003-2014 (afb. 2), omdat de versterkte opwarming effect over de westelijke tropische Stille Oceaan grotendeels door de verzwakte opwarming invloed wordt tegengewerkt op de centrale tropische Stille Oceaan .”


Manheimer 2016

[T] hij feitelijke gegevens tonen aan dat tot nu toe de vrees voor dreigende klimaatramp worden niet ondersteund door gegevens, of anders te betrekken processen die al lang voor overtollige CO2 in de atmosfeer werd een punt van zorg . Op basis van de feitelijke metingen en redelijke extrapolatie van hen is er geen reden waarom het verantwoord gebruik van fossiele brandstoffen niet kan blijven wereldwijd beschaving te ondersteunen . Het argument van fossiele brandstoffen sterk beperken berust volledig op de theoretische stelling dat op een bepaald punt in de nabije toekomst zal er een plotselinge en dramatische verandering in de aard van de hier gepresenteerde gegevens. Indien uitgevoerd, zouden deze voldoende zijn om de levensstijl van miljarden mensen sterk verstoord zijn, en de reeds armste delen van de wereld verder verarmen. …  [N] othing in het verleden blijkt dat het toekomstige klimaat significant verschillend voor midden van de eeuw door de stijgende CO zal worden 2 .”


Hertzberg en Schreuder 2016

“De auteurs evalueren van de Verenigde Naties Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) consensus dat de toename van kooldioxide in de atmosfeer van de Aarde is van antropogene oorsprong en de oorzaak is van gevaarlijke opwarming van de aarde, de klimaatverandering en klimaat verstoring. De totaliteit van de beschikbare gegevens waarop die theorie is gebaseerd, wordt geëvalueerd. De gegevens van: (a) Vostok ijskern- metingen; (b) accumulatie van CO 2  in de atmosfeer; (c) onderzoeken van temperatuurveranderingen die voorafgaan CO 2  verandert; (d) wereldwijde temperatuurtrends; (e) stroom van koolstof isotopen in de atmosfeer; (f) satellietgegevens voor de geografische verdeling van atmosferische CO 2 ; (g) effect zonneactiviteit op kosmische straling en bewolking. Niets in de data ondersteunt de veronderstelling dat atmosferische CO 2 is een bestuurder van het weer of het klimaat, of dat de menselijke uitstoot onder controle atmosferische CO 2  .”


Mikhailovich et al., 2016

Over de invloed van de reuzenplaneten op

Long-Term Evolution of Global Temperatuur

De waargenomen variatie van temperatuur op doorgaans verklaard door de afname van de coëfficiënt van de grijsheid van de aarde veroorzaakt door verhoogd gehalte aan broeikasgassen in de atmosfeer, zoals CO2, dat wil zeggen door de door de mens veroorzaakte toename van het broeikaseffect. De geldigheid van dergelijke opvattingen roept een aantal twijfels, als hun geldigheid hetzij op basis van de resultaten van het klimaat simulatie , of op de resultaten van de regressie-analyse, in verband waarmee de volheid van de gebruikte set van regressie niet zeker lijkt. Op hetzelfde moment, maar de resultaten van klimaatmodellen lijken niet erg betrouwbaar te zijn … De gevolgen in verband met de verplaatsing van het zwaartepunt van het zonnestelsel onder invloed van reuzenplaneten (Jupiter en Saturnus) worden besproken. Op basis van de hypothese van parametrische resonantie in de variatie van de temperatuur op aarde met verstoringen in de fotosfeer vorm en de Aarde-to-Zon afstand als gevolg van de tegenstellingen van deze planeten, een regressie model dat verklaart de waargenomen evolutie op lange termijn van de wereldwijde temperatuur is gebouwd. Er werd aangetoond dat resten van het model zijn dichtbij witte ruis, dat wil zeggen de [invloed van planeten] hypothese verklaart bijna volledig het gevolg van temperatuurstijging van de in de volksmond crutem3 gegevensbank [1850-heden].”


 Vares et al., 2016

… aardmagnetisch Dipool Intensity … Geomagnetic

Activiteit … Causal Bron voor Global Warming

“Kwantitatieve analyses van feitelijke metingen plaats modellen hebben aangetoond dat‘broeikaseffect’heterogeen over het oppervlak van de planeet en in tijd niet-lineair is. Residuele regressieanalyses van Soares (2010) aangegeven stappen van verhoogde temperatuur stappen voorafgaan CO verhogen. De opvallend sterke negatieve correlatie (r = -0,99) tussen het aardmagnetisch dipoolmoment waarden en mondiale CO 2 -temperatuur indicatoren in de afgelopen 30 jaar ~ voldoende beschouwd als oorzakelijk bijdragen energieën in dezelfde orde van grootte waren. Kwantitatieve convergentie tussen de energie verloren door de afnemende gemiddelde geomagnetische veldsterkte en energieën opgedaan binnen de oceaan-atmosfeer-interface voldoen aan de gemeten waarden voor de toegenomen mondiale temperatuur en CO 2  vrijkomen uit zeewater . De scharnierende variabele is de optimale tijd apparaat toegepast om de totale energie beschikbaar voor fysisch-chemische reacties voor. De positieve drift in gemiddelde amplitude van geomagnetische activiteit in de afgelopen 100 jaar versterkt dit proces. Bijdragen van jaarlijkse CO 2  van vulkanisme en veranderingen in gemiddelde geomagnetische activiteit bleef jaar voordat de gemeten temperatuur op-CO 2  waarden matigen variabelen kleinere amplitude verstoringen . Deze resultaten geven aan dat de toename van CO 2  en temperatuur wereldwijd voornamelijk veroorzaakt door grote geofysische factoren, met name de afnemende totale aardmagnetische veldsterkte en verhoogde geomagnetische activiteit maar niet door menselijke activiteiten . Strategieën voor de aanpassing aan de klimaatverandering als gevolg van deze krachtige variabelen kunnen verschillen van die die exclusieve antropomorfe oorzaken te nemen.”


Easterbrook, 2016

CO 2  maakt slechts een klein gedeelte van de atmosfeer (0,040%) en vormt slechts 3,6% van het broeikaseffect . Atmosferische gehalte CO 2  gestegen slechts 0,008% ten opzichte emissies begon te stijgen na 1945. Een dergelijke kleine toename van toename van CO 2  kan de 10 ° C temperatuurverhoging voorspeld door CO veroorzaken 2  advocaten . Computer klimaatmodelleurs bouwen in hun modellen een hoge waterdamp component, waarvan zij beweren is als gevolg van verhoogde atmosferische waterdamp veroorzaakt door zeer kleine temperatuurstijging CO 2 , en omdat waterdamp vormt 90-95% van het broeikaseffect, zij beweren de resultaat zal worden opwarmen. Het probleem is dat atmosferische waterdamp daadwerkelijk is afgenomen sinds 1948 niet verhoogd, zoals gevraagd door klimaatmodellen. Als CO 2  veroorzaakt opwarming van de aarde, dan CO 2  moet altijd voorafgaan opwarming wanneer het klimaat op aarde opwarmt na een ijstijd. Echter, in alle gevallen, CO 2  blijft opwarming van ~ 800 jaar. Kortere tijdspannen tonen hetzelfde-warming  altijd vooraf aan een toename van CO 2  en daarom kan het niet de zijn  oorzaak van de opwarming van de aarde .”  


Chemke et al., 2016

Het effect van atmosferische Thermodynamische

Mass inzake vroegtijdige temperatuur van de aarde

Waarnemingen suggereren dat vroege atmosferische massa van de aarde verschilde van de huidige dag. De effecten van een andere atmosferische massa op stralingsforcering zijn onderzocht in klimaatmodellen van variabele verfijning, maar een mechanistische begrip van de thermodynamische component van het effect van de atmosferische massa op het begin van het klimaat ontbreekt. Met behulp van een 3D-geïdealiseerde wereldwijde circulatie model (GCM),  onderzoeken we systematisch de thermodynamische effect van de atmosferische massa nabij de oppervlaktetemperatuur. We vinden dat hogere luchtvochtigheid massa neigt het nabije oppervlak temperatuurstijging voornamelijk door een toename van de warmtecapaciteit van de atmosfeer, die netto-radiatieve koeleffect in de onderste lagen van de atmosfeer af. Bovendien is de verticale advectie warmte door turbulentie afneemt met toenemende atmosferische massa als resultaat verdere nabije oppervlak van de aarde. Aangezien zowel de netto stralende koelen eddy warmtestromen zijn verticale extratropical verschijnselen, hogere luchtvochtigheid massa neiging de meridionale temperatuurgradiënt vlakken.

Een toename van de atmosferische massa veroorzaakt een toename van bijna oppervlaktetemperaturen en een afname van de evenaar-polige nabije oppervlak temperatuurgradiënt. Verwarmen wordt meestal veroorzaakt door de toename van atmosferische warmtecapaciteit, de netto stralende afkoeling van de atmosfeer te verlagen .

[Geen vermelding van CO2 als een factor in de opwarming van de aarde-Atmosfeer systeem]


Haine 2016

“Met name de drie studies [ Jackson et al, 2016.  Böning et al, 2016. . Robson et al, 2016 ]  een verslag van een afwezigheid van antropogene effecten op de AMOC , althans tot nu toe: de direct waargenomen AMOC verzwakking sinds 2004 niet in overeenstemming is met de hypothese dat antropogene aërosolen invloed hebben gehad op de Noord-Atlantische oceaan temperaturen. De midlatitude Noord-Atlantische temperatuurveranderingen sinds 2005 hebben een grotere omvang en tegengesteld teken (koeling) dan die toegeschreven aan de oceaan opname van antropogene warmte.  De antropogene smelt van de Groenlandse ijskap is nog te klein om te worden gedetecteerd .. En ondanks grote veranderingen in het zoete water begroting van het Noordpoolgebied, waarvan sommige antropogene, is er geen duidelijke verandering in de levering van Arctic zoet water aan de Noord-Atlantische Oceaan als gevolg van menselijke klimaatforcering .”


Ellis en Palmer, 2016

Conclusie: “ [I] nterglacial warming is excentriciteit en poolijs hergroei geregeld, Grote Zomer gedwongen, en stof-ijs albedo versterkt. En de broeikasgassen attributen van CO 2 te spelen weinig of geen rol in dit complex feedback systeem .” 


Evans, 2016

De conventionele basisklimaat beschreven model is‘basisfysica’naar klimaat schatten gevoeligheid voor CO 2 . Echter, het heeft twee ernstige bouwkundige fouten . Het staat maar geven in reactie op het oppervlak van de aarde, dus het ziet af van de driver-specifieke feedbacks. Het behandelt extra-geabsorbeerde zonlicht, waarbij het oppervlak verwarmt en verhoogt uitgaande langgolvige straling (OLR), overeenkomstig met extra CO 2 , waarbij OLR vermindert van kooldioxide in de bovenste atmosfeer maar niet tot een hogere totale OLR. De omleiding feedback wordt voorgesteld. Een toenemende CO 2  -concentratie verwarmt de hogere troposfeer verwarmen van de waterdamp emissies laag en enkele wolk toppen, die meer OLR uitzenden en dalen lagere hoogten en warmer. Deze feedback lost het gebrek aan observatie van de “hotspot”. Een alternatief model ontwikkeld, waarvan de architectuur lost de fouten. Door het optellen van de (oppervlakte) opwarmingen als gevolg van het klimaat chauffeurs, in plaats van hun forcings, laat bestuurder-specifieke forcings en maakt een aparte CO 2  respons (het conventionele model hetzelfde antwoord, de zonne-reactie, om alle forceringen zijn). Zij  ook  past een stralingsbalans, OLR schatten van eigenschappen van de emissie lagen. Montage van de klimaatgegevens naar de alternatieve model, vinden we dat het evenwicht klimaatgevoeligheid is het meest waarschijnlijk minder dan 0,5 ° C, het verhogen van CO 2  waarschijnlijk veroorzaakt minder dan 20% van de opwarming van de aarde uit de jaren 1970, en de CO 2  respons is minder dan een derde zo sterk als de zonne-reactie . De conventionele model overschat de potentie van CO 2  , omdat het de sterke zonne-reactie in plaats van de zwakke CO geldt antwoord op de CO 2  te dwingen .”


Gervais 2016

Antropogene CO 2  Warming uitgedaagd door 60-jarige cyclus

Conclusie: “ gevaarlijke antropogene opwarming wordt ondervraagd (i) bij herkenning van de grote amplitude van de natuurlijke 60-jaar cyclische component en (ii) na herziening neerwaarts van de transiënte klimaatrespons consistent met recente trends in Fig. 1, hier gevonden dat ten hoogste 0,6 ° C wanneer de natuurlijke component is verwijderd, in overeenstemming met de nieuwste infraroodstudie (Harde, 2014). Antropogene opwarming ruim onder de potentieel gevaarlijke gebied werden gemeld bij oudere en recente studies (Idso, 1998; Miskolczi, 2007; Paltridge et al, 2009;. Gerlich en Tscheuschner, 2009; Lindzen en Choi, 2009, 2011; Spencer en Braswell 2010 ; Clark, 2010; Kramm en Dlugi, 2011; Lewis en Curry, 2014;. Skeie et al, 2014; Lewis, 2015; Volokin en ReLlez, 2015). Bij inspectie van een risico van antropogene opwarming dus afgezwakt, een verandering van paradigma dat een voordeel voor de mensheid in verband met de toename van plantaardige voeding en gewassen opbrengsten door verhoogde CO2 fotosynthese wordt gesuggereerd benadrukt .”

– See more at: http://notrickszone.com/2017/06/08/17-new-scientific-papers-dispute-co2-greenhouse-effect-as-primary-explanation-for-climate-change/#sthash.fFanWqBI.dpuf

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s