Samenvatting voor bestuurders

Het jaar 2017 is bijna voor de helft voorbij. Er zijn wetenschappers en onderzoekers die de op hol geslagen klimaat-alarmisten proberen rustig te krijgen. Of hen dat gaat lukken voor het einde van het jaar is nog maar zeer de vraag. De noodzaak is er wel. Onder de gedweeë na-praters van de alarmisten zijn schokkend veel politici. Slagen de realisten er niet in de landbestuurders weer bij zinnen te krijgen dan loopt de schade exponentieel op. Een verwoest landschap vol met molens en panelen, kale velden waar eens bossen stonden en een enorme belastingheffing voor de burgerij waardoor koopkrachtstijging voorgoed een begrip uit het verleden is.

Speciaal voor de gemanipuleerde bestuurders van ons land volgt hier een opsomming van feiten (juni 2017) die een relatie hebben met de klimaatwaan. Stuk voor stuk ontkrachten ze het paniekverhaal van Greenpeace en het IPCC. Laat ze rustig op uw inwerken en ga daarna met de realisten werken aan het herstel van ons mooie land. Het actie-programma zal de volgende punten gaan bevatten. (1) Stoppen met groene subsidies, (2) Afbreken van molens zowel op land als op zee, (3) Parlementair onderzoek naar de oorzaken van de grootste dwaling van de mensheid, (4) een screening instellen voor nieuwe bestuurders.

 

Feit 1: Wind is ongeschikt als energiebron

11-may-national

Bestuurders met plannen voor bouwen van windmolens dienen goed kennis te nemen van bovenstaand plaatje. Het laat de onmogelijkheid van windenergie zien. Het had van iedere willekeurige dag kunnen zijn. Wat direct opvalt is dat de wind niet altijd even hard blaast, soms zelfs helemaal niet (15.15) Conclusie: wind is onbetrouwbaar en niet altijd beschikbaar. Hierdoor zal er naast de exorbitante prijs van windenergie nog dieper in de buidel moeten worden getast om aanvullende centrales te bouwen. Gas of kolencentrales zijn stukken goedkoper en hebben het probleem van herhaaldelijk stil vallen niet.

 

Feit 2: Elektrisch rijden lost niets op

battery-truck

Elektriciteit opslaan om daarna weer te gebruiken is een kostbare zaak. Door de transitie gaat veel van de benodigde energie verloren. Elektriciteit is het opwekken van een spanning die het best wordt uit genut als deze direct aangesloten is op de eindgebruiker. Bovendien is er voor opslag elektriciteit een zware accu nodig. Het meeslepen van zo’n ding kost op zich al veel energie zodat hierbij ook weer veel energie nutteloos verloren gaat. Vrachtwagens op elektriciteit zouden zoveel gewicht aan accu’s moeten meeslepen dat er geen ruimte meer is voor vracht.

De benodigde bron-energie voor een e-auto is dan ook veel meer dan voor een gewone benzine of dieselauto. Daar elektriciteit vooral conventioneel wordt opgewekt is het slimmer om de brandstof direct in de auto om te zetten in voortstuwing dan een lange weg via opwekking, draden, accu, ontladen.

 

Feit 3: Oceanen zijn gaan koelen

DAsR12bXUAA2bBL

De wateroppervlakte temperaturen van de oceanen vertonen een dalende trend. Bijgaand plaatje laat zien waar de temperaturen lager liggen (blauw), gelijk zijn (geel) of warmer zijn (oranje). Koelende oceanen zijn een voorbode van dalende landtemperaturen. Aanlandige wind heeft een grote invloed op het klimaat van kuststreken.

Het paniekmodel, meer CO2 is meer warmte, gaat hiermee onderuit. Alle genomen besluiten in verband met CO2 reductie kunnen worden ingetrokken.

 

Feit 4: IPCC toont gefraudeerde cijfers

DB9PNdsXgAAKA9Q

Meer en meer wordt het duidelijk dat klimaat-alarmisten vervalste grafieken gebruiken om de paniek aan te jagen. In bovenstaande grafiek is met de blauwe lijn aangegeven hoe de werkelijke metingen waren. De rode lijn is de opgave van het IPCC. Deze is bewust aangepast om een stijging van de temperatuur te kunnen tonen. Hierdoor is de warmteperiode rond 1940 weggepoetst. Deze past namelijk niet in het verhaal van meer CO2 is meer warmte.

 

Feit 5: Het wordt steeds koeler in het holoceenDB91IFoWAAAa1e5

Wij leven nu in het holoceen, de tijdfase na de laatste ijstijd. De eerste 5000 jaar van het holoceen zijn duidelijk warmer verlopen dan de volgende 5000 jaar. De trend is dalende. Tijdens de middeleeuwen was het aanmerkelijk warmer dan in de huidige tijd. In die tijd was de mens nog zuinig met z’n CO2 uitstoot. Met deze kennis is het duidelijk dat de claim ‘meer CO2 is meer warmte’ op wel erg losse schroeven komt te staan.

 

Feit 6: In Nederland is niets te merken van opwarming

DBkfJJIWsAIjQc4

In Nederland blijft alles zoals het was. Bovenstaande temperatuurgrafiek laat zien dat het in Nederland de laatste 20 jaar maar niet warmer wil worden. Dit geldt overigens ook voor de rest van de wereld. Maar de uitstoot van de CO2 is het in deze tijd stevig door gegaan. Hieruit blijkt dat meer CO2 niet automatisch meer warmte betekent. De stelling deugt dus niet. We kunnen stoppen met CO2 reductie, het klimaat wordt er niet anders van.

 

Feit 7: Noordpool smelt niet
DBOeauoXYAAEB0c

Velen zijn bezorgd om de smeltende Noordpool. Dan is er nu fantastisch goed nieuws: De Noordpool smelt niet.

In bovenstaande staafdiagram is de ijs-hoeveelheid in de maand mei af te lezen. Aan de hoogte van de jaarkolom is de omvang van het ijs af te lezen. Hieruit kan worden geconcludeerd dat de ijs-hoeveelheid aan het toenemen is. CEO’s met reisplannen om de verschrikkelijke opwarming te zien, kunnen beter een andere bestemming zoeken.

 

Feit 8: Kunstmatige paniek
DBow2jfWAAAnV7s

Het lijkt dat het veel warmer is geworden, echter het is vast komen te staan dat USHCN de opwarming met 1,5 F heeft opgeleukt. Daarmee valt de gehele trend weg en is de werkelijkheid dat het in de vorige eeuw nauwelijks temperatuur veranderingen zijn geweest.

 

Feit 9: China heeft in Parijs een uitstekend akkoord gesloten
DBp0k53XsAEkzQW
Parijs staat voor de alarmisten symbool voor het grote succes. Maar succes is betrekkelijk. Chinezen blijken handige onderhandelaars. Terwijl klimaat-idolaten in ons land zich druk maken om de laatste 1,5 kolencentrale te sluiten, gaat China de komende tijd er een ‘paar’ bijbouwen. Mag van Parijs. Duidelijk dat er bij de ondertekenaars een dubbele moraal heeft gegolden.

 

Feit 10: Chinese energiebronnen zijn fossiel
DBqCP-oV0AAi9C3
Chinezen hebben de smaak te pakken van het groeien naar een welvarend land. Welke energiebronnen nodig zijn om dit te bewerkstelligen laat bijgaande grafiek duidelijk zien. China is geen uitzondering. Om de derde wereld welvarend te maken moeten ze ruim toegang krijgen tot de fossiele brandstoffen. Groene energie is irrelevant in dit Aziatische land.

 

Feit 11: Groene energie kost welvaart
DBuaOakXUAAhXBJ
Arbeid kun je maar eenmaal inzetten. Als er veel handen nodig zijn om dezelfde hoeveelheid groene energie te leveren als een paar handen voor fossiele energie betekent deze keuze verlies aan productiemogelijkheden.

 

Feit 12: Weer-extremen nemen af
DBud5zhXsAQ7kag
Bovenstaande grafiek over het aantal warme dagen in de afgelopen 100 jaar in de USA is een van de vele die aantonen dat weer-extremen aan het afnemen zijn. Stormen, cyclonen of orkanen; allemaal hetzelfde liedje: ze nemen af. Meer CO2 betekent dus ook al niet meer weer-extremen.

 

Feit 13: De pauze houdt aan
DBuLMN8XoAE7MDW
Al ruim 20 jaar schiet het niet zo op met de opwarming. De temperatuur fluctueert wel maar om nou te zeggen dat de trend een stijgende is. IPCC beweert dat meer CO2 is meer warmte. Conclusie IPCC zit ernaast. De ‘pauze’ in de temperatuurstijging houdt aan, ook na El Nino.

 

Feit 14: Oceanen verzuren niet
DBzXNHgXsAA9nUl
Greenpeace is een organisatie die veel fantasie gebruikt als ze weer een ramp aankondigen. Zo beweren milieu-activisten dat de oceanen verzuren. Dit als gevolg van de CO2 toename. De studie van Wei laat zien dat al vanaf 1840 de pH-waarde van de stille oceaan rondom 8 fluctueert.

 

Feit 15: Wind is niet geschikt als energiebron
DC7D0b3XUAAzMM_
Sommige verdwaalden menen dat wind een rol kan gaan spelen bij energie-winning. Dat is helaas niet mogelijk. Probleem is dat de wind niet altijd even hard waait. Er is geen peil op te trekken. Daarom heb je altijd betrouwbare centrales nodig die kunnen bijspringen als de wind weer eens onverwachts gaat liggen. Een beter keuze is dan om met deze betrouwbare centrales aan de slag te gaan en de molentjes van Kamp weer keurig af te breken.

 

Feit 16: Parijs-akkoord geldt niet voor India
DC7TzkhXkAAyY_r
India gaat de komende jaren ontzettend veel kolencentrales bijbouwen. Ze willen graag meer welvaart in het land en hebben daarvoor betrouwbare, beschikbare en betaalbare energie nodig en dan vallen alle groene opties meteen af. Opmerkelijk is dat India ook in Parijs aanwezig was. En ook tekende. Handige onderhandelaars, die Indiërs.

 

Feit 17: De Noordpool smelt nietDCckfaBXcAAn_GQ
Er zijn bestuurders die reikhalzend uitkijken naar het Noorden. Daar moet de legitimatie vandaan komen voor hun dwaze besluiten om het landschap te ontsieren met windmolens. Ook het excuus om de burgers 100 miljard euro te laten betalen voor nutteloze apparaten. Al Gore heeft het hun beloofd. In 2015 is de Noordpool ijsvrij. Dat komt door CO2 want meer CO2 is meer warmte.

Wetenschapper Schneider zal niet direct hun grote vriend worden. Hij stelt vast dat temperatuurvariaties in vaste patronen verlopen. Ook rondom de Noordpool. Het is er wel vaker wat warmer geweest en daarna werd het weer kouder. Wel opmerkelijk trouwens die eerdere warmte in de poolstreek. Toen was er geen CO2 uitstoot. Toch warmte en geen CO2?

 

Feit 18: De Noordpool smelt niet
DCDXMGOWAAA1pP7
Er zijn kwaadwillende personen die graag willen dat de mensheid aan hen veel geld afdraagt. Dat mag best een leugentje kosten. Zo roept het IPCC ten gunste van hun ideale wereld dat de Noordpool smelt. Als bewijs tonen ze een grafiek. Een grafiek die start in 1980. En inderdaad het beeld is steeds minder ijs. Echter de wereld bestaat al langer. Hoe zat het daarvoor? Een duidelijkere grafiek toont aan dat rond 1940 er nog minder ijs was als nu. Dat betekent dat in het tijdvak 1950 – 1970 het ijs stevig is gegroeid. Ook de CO2 uitstoot was toen hevig. Conclusie: de Noordpool trekt zich niets van CO2 aan.

 

Feit 19: Batterijen zijn ongeschikt voor energie-opslag
DCgyJ39XgAE51zw
De natuurkunde leert ons interessante zaken. Zoals hoeveel energie zit in een bepaalde brandstof. Bovenstaande  tabel laat wat uitkomsten zien. In de eerste kolom is vermeld hoeveel Watt energie in een liter van een bepaalde brandstof zit. In de tweede kolom is er gekeken hoeveel Watt er in een kilo brandstof zit.

Uranium 235 blijkt een superbrandstof. Deze bevat onvoorstelbare hoeveelheden energie. Gelet op de voorraad op Aarde en in de ruimte van dit goedje hoeft niemand zich zorgen te maken over een energie tekort in de komende 10 miljard jaar.

Heel aardig is dat de hoeveelheid energie ook vergeleken wordt met een batterij. Zie onderste regel. De natuurkundige uitkomst laat ons begrijpen dat we batterijen als energie-opslagmedium uit ons hoofd kunnen zetten.

 

Feit 20: Duitse Energiewende is over haar hoogtepunt heen
DChQ1KFXkAAunot
Een rijtje cijfers die de uitbreiding van groene energie-delvers laat zien per land. Grote verrassing: Duitsland levert in. Het grote voorbeeld land heeft een stagnerende groene-industrie. De daar steeds groter wordende weerzin in kapitaalvernietiging laat zich terug zien in deze cijfers.

 

Feit 21: Zuidpool smelt ook al niet
DCiQGqXXcAAEF1n
Al vanaf 1980 neemt het ijsvolume van de Zuidpool gestaag toe. Bovenstaande grafiek toont de toename in de wintermaanden en de lichte afname in de zomermaanden. In deze tijdperiode is de CO2 uitstoot stevig door gegaan. En meer CO2 is meer warmte volgens het IPCC. En van warmte smelt ijs. Conclusie: Het IPCC vertelt nonsens. Bestuurders kunnen stoppen met het zinloos subsidiëren van groene projecten.

 

Feit 22:De Zuidpool smelt ook al niet
DCmmSuOXcAEfxux
Deze grafiek toont dat het ijs op de Zuidpool bepaalt niet aan het verdwijnen is. Dit had wel gemoeten als het IPCC gelijk had gehad met hun broeikas-theorie. Conclusie: Het IPCC vertelt nonsens. Vraag: Wie vertelt het de bestuurders?

 

Feit 23: Weer-extremen nemen af
DCsTyfxXYAAcdpO
Wetenschapper Hao heeft de wereldwijde voorkomende droogtes bestudeerd en geconcludeerd dat deze vanaf 1983 aan het afnemen zijn. Klimaat-alarmisten blijven echter roepen dat extreme weersituaties steeds meer toenemen. Want meer CO2 is meer warmte. Meer warmte is meer extreem weer. Conclusie: Klimaat-alarmisten beweren onzin over weer-extremen.

 

Feit 24: Gas is beter en goedkoper dan wind
DCYIWCOXYAIK0AH
Als je een kolencentrale wilt vervangen doe je dat dan met wind of gas? Bovenstaande grafiek is daar klip en klaar over. Wind geeft meer kosten dan opbrengsten, dus laat dan maar de kolencentrale pruttelen. Daarentegen leveren gas (en ook nucleair) een gunstiger rendement. Conclusie: Stap over op gascentrales. En start ook een paar extra kerncentrales op.

 

Feit 25: Energiewende leidt tot hoge energiekosten
DDAk-fIXkAEMsgF
Met meer groene energie stijgen ook de energiekosten proportioneel. De reden is eenvoudig. De base-load centrales blijven gewoon meedraaien en daarmee komen alle groene kosten extra bovenop de energierekening. Als bestuurder moet je wel heel erg in de war zijn om dit te stimuleren. In Duitsland wil de CDU dan ook stoppen met deze waanzin.

 

Feit 26: Groene bronnen zijn ongeschikt als energieleverancier
german-output
Cijfers uit Duitsland van de eerste helft van december 2016. Kun je vertrouwen op groene bronnen? Het antwoord is overduidelijk. Door de wisselvalligheid van groen is het uitermate onbetrouwbaar. Het brengt extra kosten met zich mee in verband met de base-load en/of peperdure opslag. Het is daarmee onbetaalbaar. Conclusie: Groene energiebronnen behoren niet te worden gestimuleerd door overheidsbeleid.

 

Feit 27: Geloven in AGW is jezelf voor gek zetten
gw_frankenstein
Omdat alle zogenaamde bewijzen van AGW steeds weer door wetenschappelijke onderzoekers onderuit worden gehaald en klimaat en weer zich niet houden aan de voorspelde rampen, zetten de klimaat-alarmisten zichzelf voortdurend voor schut.

 

Feit 28: Wereldtemperatuur daalt
hadsst052017
IPCC stelt dat meer CO2 meer warmte betekent. Nog steeds neemt de totale uitstoot van CO2 toe. In bijgaande grafiek is af te lezen dat de wereldtemperatuur aan het dalen is. Conclusie: IPCC vertelt nonsens

 

Feit 29: Noordpool smelt niet
nhday148
Een detailmoment uit de huidige werkelijkheid. Op de Noordpool ligt in de maand mei 2017 meer ijs dan het langjarige gemiddelde. Omdat volgens de IPCC de Noordpool aan het smelten is, valt deze club nu door de mand. Het is duidelijk dat er andere elementen dan CO2 het weer en klimaat bepalen. We kunnen stoppen met groene subsidies en weer verdergaan met het normale leven.

 

Feit 30: Parijs akkoord verdeelt de lasten onevenredig
pledges_teaser
Trump stapt uit het Parijs akkoord. Volgens hem zijn de lasten niet goed verdeeld, nog los van het idee dat het over iets onzinnigs gaat. Bekijk je de bijdrage van de grote economieën dan heeft hij wel een punt. Het is te hopen dat Parijs nu snel fragmenteert en vergeten wordt. Het was een hoop lucht die duur betaald moest worden.

 

Epiloog
Het clubje wetenschappers wat zich rondom het IPCC heeft verzameld geeft bewust(?) niet de juiste informatie. De band met de milieuactivisten is te sterk. Dankzij de constante propaganda via de media is menig bestuurder op het verkeerde been gezet en neemt nu beslissingen waar de stommiteit vanaf druipt. Maar omdat veel mensen inmiddels een waas voor de ogen hebben, valt het deze groep niet op. AGW bestaat niet en de aangedragen bewijzen worden keurig een voor een ontmantelt door onafhankelijke wetenschappers.

Wanneer stopt de waanzin? Als het economisch helemaal is vastgelopen en de helft van de beroepsbevolking zonder werk zit (1) of als de prijs voor energie dermate hoog is dat alleen de allerrijksten en de bewoners van de grachtengordel het zich nog kunnen veroorloven (2). Misschien komt de ontwaking als de winters straks significant kouder worden en het verhaal van meer CO2 is meer warmte helemaal nergens meer opslaat (3).
Het is afwachten maar de kosten lopen op. Laten we ons sterk maken dat degenen die nu blunderen door de klimaatpaniek straks keurig de rekening betalen voor het herstel.

Ewoud

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s