Samenvatting voor beleidsmakers

San Francisco daagt de oliemaatschappijen. Ze willen veel geld zien om de aangebrachte klimaatschade. SF heeft geen schijn van kans. Tenminste als onafhankelijke rechters er een uitspraak over gaan doen. We zien in de VS maar ook in Nederland dat rechters hun politieke voorkeur in hun beslissingen laten meewegen. Dat is jammer want dit betekent op termijn ongetwijfeld het einde van de trias politica. Maar goed, geen schijn van kans want het blijkt uit veel studies dat de klimaathysterie zwaar overdreven is. Ook tijdens de zomer van 2017 is er weer een veelvoud aan informatie losgekomen die klip en klaar laat zien dat er geen abnormale klimaatverandering plaats vindt. In deze bijdrage zet ik weer een aantal opvallende feiten uiteen die aantonen dat het gelijk bij de realisten ligt en dat het tijd wordt dat de alarmisten hulp krijgen bij het snappen van het wereldklimaat.

 

Feit 1: Autosnelweg vervuilt niet
2_5-768x485

Dit feit komt uit Duitsland. Het toont aan dat wie 50 meter van de snelweg hier totaal geen hinder aan ondervindt. Waait de wind richting snelweg dan is er zelfs al binnen 30 meter een normale lucht met algemeen geaccepteerde waarden.

 

Feit 2: Correlatie tussen CO2 en temperatuurstijging bestaat niet.
Bijkerk-3

Uit een onderzoek waarin temperaturen en CO2-concentraties met elkaar zijn vergeleken, blijkt nogmaals dat deze twee geen enkele correlatie hebben. De grafiek laat de gemeten temperatuur zien die er is geweest in de afgelopen 60 miljoen jaar en wat daarbij de CO2-concentratie was. Bij 300 ppm CO2 komen allerlei temperaturen voor. Bij 800 ppm komt zowel een hoge temperatuur voor als ook een lage. Geen peil op te trekken derhalve. Conclusie: er is geen verband tussen de temperatuur en de CO2-concentratie.

 

 

Feit 3: Geen verband tussen CO2-concentratie en aantal orkanen
CO2-vs-Hurricanes-768x478
Veel studie-materiaal over de trend in het orkanen-geweld. Alarmisten roepen schaamteloos dat er steeds meer orkanen komen omdat de CO2-concentratie stijgt. Uit geen enkel document blijkt dat deze stelling hout snijdt. Toch blijven de media het maar rondbazuinen. Uit alle beschikbare informatie blijkt dat als er een trend is, deze laat zien dat er steeds minder orkanen aan land komen.

 

 

Feit 4: De Noordpool smelt niet
DDB0zueUQAA_94S
Groenland beleeft een zeer koud jaar. Het afgelopen jaar is het in Groenland kouder geweest dan het langjarig gemiddelde. Ook is er aanzienlijk meer sneeuw gevallen. Een soortgelijke situatie doet zich voor in New Foundland en Oost-Siberië. Hiermee lijkt de trend zich door te zetten van een steeds koudere periode in de Noordpool-streek.

 

 

Feit 5: Groene stroom leeft niet in Nederland
DDBmElLXcAAfpjJ
De meeste Nederlanders schijnen nog steeds niet te begrijpen dat ze inmiddels al fors betalen voor windmolens en zonnepanelen via een heffing op hun energie-rekening. In een onderzoek geeft maar liefst 83% aan dit groene gedoe maar niets te vinden en er geen stuiver voor over heeft.

 

 

Feit 6: Groen groeit alleen met subsidies
DDBowUCU0AA1btL
In Duitsland betaalt de burger zich blauw voor groene stroom. De molengekte wordt geheel gefinancierd door aldus verkregen subsidiepotten. In Nederland zien we dezelfde ontwikkeling. Geen enkel bedrijf waagt zich met privaat geld in de windhandel. Deze kan alleen groeien omdat de burger steeds meer ‘groene’belasting moet betalen. Daar waar de vrije markt verdwijnt, ontstaat armoede en verpaupering.

 

 

Feit 7: De Noordpool smelt nietDDPWsmKXkAAKPF0
Er is een veelvoud aan informatie over de ontwikkeling van het Noordpoolijs te vinden. Deze grafiek laat zien dat vanaf 2007 het ijsoppervlak van deze pool aan het groeien is. Dat duidt op daling van temperaturen. Hopelijk schrikt de groene kerk hiervan wakker.

 

 

Feit 8: Gas genoeg
dehveetxuaa4qzn.jpg
Groningen levert steeds minder gas. Probleem? Welnee, vanuit Rusland wordt inmiddels massaal gas geëxporteerd om dit gat volledig op te vullen. Gas is veruit de goedkoopste en gemakkelijkste brandstof die er bestaat. Politici die ervoor zorgen dat woningen niet meer een aansluiting hebben of krijgen op het gasnet, begaan een grote vergissing. Als de winters gaan strengen zullen ze ongetwijfeld veel ‘dankbare’ kiezers tegen over zich vinden.

 

 

Feit 9: Er is GEEN toename van extreme regenval
DI-8kiuXcAIn4Sd
Nederland is in rep en roer. Weermannen beweren dat er steeds meer regen gaat vallen en de buien veel heftiger gaan worden. Verzekeraars vinden dat de premies omhoog moeten in verband met de te verwachten toename van schades. Kijken we gewoon naar de feiten dan zien we GEEN toename van regenval. Alleen in de hoofden van alarmisten en in de klimaatmodellen komt dit voor.

 

 

Feit 10: Er is GEEN toename van tropische cyclonen
DJC1RP8VwAA7j5O
Iedereen die beweert dat er zich steeds meer en heftiger cyclonen voordoen, is aan het paniek zaaien en fantaseren. Diverse onderzoekers houden zich bezig met dit fenomeen en allen constateren een afname.

 

 

Feit 11: Oceanen zijn aan het koelen
DJcjBjRX0AAiDfR
De dreiging van een stevige afkoeling op het noordelijk halfrond wordt steeds serieuzer. Al vanaf 2007 koelt de Noord-Atlantische oceaan af en dit proces lijkt nog lang niet te stoppen. Tegelijkertijd zien we ook de Noordpool weer kouder worden. Samen met een inactieve zon zijn er voldoende ingrediënten voor een dalende wereldtemperatuur. Dit behoort dan tevens de oneervolle afmars van de alarmisten te worden.

 

 

Feit 12: Op Spitsbergen wordt het steeds kouder in het Holoceen
DJj1FD8X0AAuxkl
Meten is weten. Onderzoekers berekenen temperaturen uit het verleden en meten de actuele. Dat geeft trends. Voor Spitsbergen geldt dat de trend dalende is en dat al duizenden jaren. Hetzelfde beeld zien we in Noord-Scandinavië. Nieuwe ijstijd?

 

 

Feit 13: De lucht wordt steeds schoner
DJM9vl3XoAAv5ba
De politiek stelt steeds strengere eisen aan brandstof-motoren. En technici flikken het. De ontwikkeling van steeds schonere motoren lijkt nog niet ten einde. Aangezien er nog tenminste voor honderden jaren aan olievoorraden zijn, kunnen we de huidige welvaart op peil houden met schone lucht om ons heen terwijl we gewoon fossiel blijven rijden.

 

 

Feit 14: Natuurkunde leert ons dat batterijen en/of waterstof geen oplossing zijn
DJmaufHW0AAKHPA
Aan welke energiebron heb je nu het meeste. De huidige waan om auto’s op batterijen of waterstof te laten rijden, krijgt hevige weerstand van de natuurkunde. Er is inmiddels al een klein begin gemaakt van een auto met een kernenergie-motor. Hou deze ontwikkeling in de gaten want dat gaat de echte toekomst worden.

 

 

Feit 15: Overstap naar groen betekent meer CO2 uitstoot
DJmH51hX0AApJ4r
De Duitsers leren ons een wijze les. Het blijkt dat de uitstoot van CO2 ongeveer gelijke tred houdt met het vermeerderen van het aantal groene energiebronnen. Meer groen is meer CO2. Nu is meer CO2, volgens professor Happer, een zegen voor de mensheid maar dat is niet het idee van de molenbouwers.

 

 

Feit 16: Het wordt in de VS steeds koeler in de herfst 
DJxVbvkW0AMOp_q
Uit de categorie opmerkelijke ontwikkelingen. De trend van de temperatuur in de maand september is neerwaarts. Tenminste in de VS. Is dit een voorbode van de wereldtemperatuur?

 

 

Feit 17: De wereld gebruikt steeds meer fossiele brandstoffen
DKOtHWtXoAAk1_W
Hoewel menig horizon en landschap grondig is verpest met lelijke windmolens betekent dat nog niet dat wind de leidende energiebron is geworden. Die eer blijft voor de fossiele brandstoffen. Aangezien er nog veel landen zich willen ontworstelen aan de armoede en welvarend willen worden zal deze trend zich nog tot ver na 2100 doorzetten. De enige energiebron die dit beeld kan veranderen is kernenergie.

 

 

Feit 18: La Nina laat het koelen
ENSO-forecast-9-17
Waar de afgelopen twee jaar de ossilatie El Nino de temperatuur op aarde iets heeft laten stijgen is het nu de beurt aan zijn broer La Nina. Dit geeft een koelend effect zodat de verwachtingen zijn dat het de komende maanden frisser dan normaal gaat worden.

 

 

Feit 19: De lucht wordt steeds schoner
gXj-zbvf
Door tal van maatregelingen wordt de lucht steeds schoner. Dit is onder andere te merken aan de afstand die we kunnen overzien. In heldere lucht kunnen we verder kijken.

 

 

Feit 20: Er is geen toename van het aantal cyclonen
image_thumb98
Bovenstaande grafiek laat duidelijk zien dat het aantal cyclonen niet toeneemt. Hoewel de media graag gaan dramatiseren als er een stormveld aanzwelt en een chaos creëert in bepaalde gebieden, kan er niet gesteld worden dat er sprake is van een toename.

 

 

Feit 21: Groen is een ideologie van de elite
newspoll-aust-2017-amount-to-pay-3
Ook een onderzoek in Australië laat zien dat de burger niet op groene experimenten zit te wachten. Geen cent heeft men over voor nog meer molens of panelen. Daarmee is pijnlijk duidelijk dat groen slecht het feestje is van de happy few en dat de rest gewoon door wil met zo het gaat.

 

 

Feit 22: De Zuidpool smelt niet
Sea-Ice-Southern-Hemisphere-Comiso-2017
Even als zijn broer aan de noordzijde is ook de Zuidpool niet van plan te gaan smelten. De afgelopen dertig jaar is deze pool gestaag doorgegaan met groeien. Dat wijst erop dat het daar steeds kouder wordt.

 

Opmerkelijk wetenschappelijk nieuws

A: NASA stelt vast dat klimaatmodellen ondeugdelijk zijn.

B: Voor volledige afhankelijkheid van hernieuwbare energie zijn we drie Aarde’s nodig

C: Nieuw onderzoek toont aan dat klimaat-alarmisme niet nodig is

D: Windenergie op zee blijft een peperdure techniek

 

Het is te hopen dat de beleidsmakers deze informatie onder ogen krijgen. Uiteindelijk zal het besef doordringen dat je beter op de wetenschap kunt vertrouwen dan op milieu-activisten. Als deze kennis goed wordt begrepen zal het tot het direct stopzetten van groene subsidies leiden.
Wat dan nog geregeld moet worden, is wie de inmiddels aangebrachte schade moet betalen.

 

Ewoud

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s