Vragen aan de klimaatminister

Het jaar 2017 is ten einde. Niet een jaar wat je als topjaar zou duiden. Er waren meerdere dieptepunten. In de nationale politiek is de aanstelling van een klimaat-minister een gebeurtenis die in triestheid geen gelijke kent. Zo langzaamaan loopt het verstand uit onze natie. De meest stompzinnige besluiten worden genomen zonder dat er verontwaardiging optreedt. Hoelang kan dit nog goed gaan? De mens heeft geen invloed op het klimaat, al zou hij nog zo graag willen. Vanuit de ruimte is er op onze planeet niets waar te nemen wat ook maar op een mens lijkt, zelfs niet dat er zeven miljard rondlopen. Maar goed zichtbaar zijn de grote depressies, de wolkenverplaatsingen, de met ijs bedekte poolstreken en zo verder. Maar toch een klimaatminister om al die natuurverschijnselen te sturen en te controleren. Geen media-vragen, geen lachsalvo’s, geen gedwongen opnames.

Om de klimaat-minister maar meteen met z’n mond vol tanden te zetten volgen hieronder een aantal vragen voor hem. Reken maar niet op antwoorden want die houden zijn totale overbodigheid in.

 

Vraag 1:

Geachte klimaatminister, waarom denkt u dat de recente opwarming door menselijk handelen is veroorzaakt terwijl de geschiedenis van de aarde (we gaan voor deze vraag maar 10.000 jaar terug) regelmatig grote temperatuurwijzigingen laat zien?2017-12-17074309_shadow

 

Vraag 2:

Mijn waarde klimaatminister, waarom bent u zo ongerust over het huidige volume van het noordpoolijs terwijl het de afgelopen 3000 jaar vele malen kleiner is geweest?

Arctic-Sea-Ice-Extent-North-of-Iceland-3000-Years-Moffa-Sánchez-and-Hall-2017

 

Vraag 3:

Klimaatminister, hoe verklaart u de hoge temperaturen in het vroeg-holoceen en waarom denkt dat de huidige opwarming een trendbreuk is in de versnelde afkoeling van het recente-holoceen terwijl met regelmaat deze hubs zich los van de trend voordoen?

DP0Dd_tVAAApjV3

 

Vraag 4:

Beste klimaatminister, waarom hebt u uw taak geaccepteerd terwijl slechts een zeer klein deel van de wetenschap uw missie ondersteunt?

DP4gUZ1W4AEzJ07

 

Vraag 5:

Zeer geëerde klimaatminister, waarom maakt u zo’n punt van het huidige CO2 niveau terwijl in de afgelopen 200 jaar meerdere keren deze hoogte te zien is geweest?

DP5w9YLU8AAAWQS

 

Vraag 6:

Mijn waarde klimaatminister, de afgelopen 20 jaar is de gemiddelde temperatuur niet gestegen terwijl dit volgens de modellen wel had gemoeten, waarom blijft u desondanks heilig in de modellen geloven?

DPjU2c9VAAE5Swp

 

Vraag 7:

Klimaatminister, hoe zou u de handelingen willen noemen die medewerkers van de NASA hebben verricht om de temperatuurstijging van de afgelopen eeuw dramatischer te doen laten lijken?

DPtpiqiX4AEe4O0

 

Vraag 8:

Klimaatminister, waarom blijft u achter het CO2-spook aanjagen terwijl er is vastgesteld dat de temperatuurvariatie aan de zonne-activiteit is gekoppeld?

DQ4QMpCW0AYnfac

 

Vraag 9: 

Klimaatminister, waarom denkt u dat klimaatrampen ons deel zijn terwijl de vier eerdere interglacialen veel hogere temperaturen laten zien en de aarde deze heeft doorstaan?

DQipBkIXUAANsS4

 

Vraag 10:

Klimaatminister, waarom bent u bang voor toename van weersextremen terwijl er geen enkel verband tussen CO2-toename en weersextremen valt te maken?

DQirVLpU8AAA-R0

 

Vraag 11:

Klimaatminister, waarom denkt u dat sneeuw en ijs gaan wegsmelten in de noordelijke hemisfeer terwijl onderzoeken het tegenovergestelde laten zien?

DQJ1umAW0AIuZ6d

 

Vraag 12:

Klimaatminister, waarom bestrijdt u CO2 zoals Don Quichot windmolens, terwijl de huidige CO2 dichtheid op een punt zit waarbij er geen temperatuureffect meer zal optreden?

DQJ33-9XkAEI4Xq

 

Vraag 13:

Klimaatminister, waarom is het gegeven dat opwarming van de aarde parallel loopt met de wolkbedekking voor u geen aanleiding om uw taak als CO2-jager neer te leggen?

DQobxC3W4AA1Jde

 

Vraag 14:

Klimaatminister, de afgelopen 65 miljoen jaar is de aarde een steeds koudere planeet geworden en poolijs is van de laatste 4 miljoen jaar, waarom denkt u dan dat u de temperatuur kunt sturen?

DQZfc9QVAAEhhRt

 

Vraag 15:

Klimaatminister, waarom neemt u het CO2 probleem zo serieus terwijl de temperatuurtrend in het holoceen neerwaarts is met regelmatig een bescheiden hupje en de CO2 dichtheid in dezelfde periode toeneemt?

DQZfli-U8AArH8W

 

Vraag 16:

Klimaatminister, waarom wilt u het landschap ontsieren met panelen en wieken terwijl het duidelijk is dat CO2 en temperatuur geen enkele correlatie hebben?

DQZftmKVoAI86cH

 

Vraag 17:

Klimaatminister, er is aangetoond dat een lage zonneactiviteit gepaard gaat met dalende temperaturen en de verwachting is dat de zonneactiviteit de komende dertig jaar laag zal zijn, waarom neemt u geen maatregelingen om de aarde te warmen?

DRf0zk4XkAAat7-

 

Vraag 18:

Klimaatminister, de afgelopen veertig jaar is de zonnekracht gestaag afgenomen en zien we de zon minder actief worden, waarom neemt u desondanks absurdistische maatregelen om warmte te bestrijden in plaats van ons te beschermen tegen de naderende koelte?

DRHYAQ9WkAEq770

 

Vraag 19:

Klimaatminister, waarom gooit u miljarden euro’s van uw burgers over de klimaatbalk terwijl onderzoek laat zien dat te temperatuur in het holoceen is gecorreleerd aan de obliquiteit van de aarde?

DRV4hECUEAAA0A3

 

Vraag 20:

Klimaatminister, waarom hangt u Greenpeace aan de lippen terwijl u kennis moet nemen van het grote perspectief waarin het klimaat van onze aarde wordt gevormd om te begrijpen wat er gebeurt?

DRzBNzmWkAEhctE

 

Vraag 21:

Klimaatminister, waarom wilt u de elektriciteitsprijzen de pan uit laten reizen terwijl u weet dat het ten koste van de welvaart zal gaan?

energieprijzen

 

Vraag 22:

Klimaatminister, waarom dramt u zo door met panelen en wieken terwijl u weet dat het als energiebron niets voorstelt en het nooit het alternatief zal worden voor fossiele brandstoffen?

Ferroni-NEE-1-678x381

 

Vraag 23:

Klimaatminister, waarom blijft u halsstarrig CO2 bestrijden terwijl inmiddels duidelijk wordt dat de klimaatgevoeligheid van dit gas van weinig betekenis is?

Gervais-768x843

 

Vraag 24:

Klimaatminister, de temperatuur van de noord-Atlantische oceaan is al weer jaren aan het dalen en in het verleden gingen dan ook de oppervlakte temperaturen daarna dalen, waarom blijft u dan toch stoïcijns op uw CO2-stokpaardje rijden?

Holocene-Cooling-Irminger-Sea-North-Atlantic-de-Jong-16

 

Vraag 25:

Klimaatminister, een windmolen levert nauwelijks energie en doet dat bovendien zeer onregelmatig, waarom verwoest u zowel het land als de zee met deze onnutte apparaten?

KdL

 

Vraag 26:

Klimaatminister, waarom blijft u molens bouwen terwijl volgens de natuurwetten (AMO, zonnecyclus, e.d.) het klimaat zich in herhalende patronen manifesteert.

koeling

 

Vraag 27:

Klimaatminister, waarom gaat u door met het stimuleren van intermitterende stroom terwijl de verliezen hierdoor steeds verder oplopen?

kosten stroomtransport

 

Vraag 28:

Klimaatminister, waarom stopt u de groene subsidies niet nu u weet dat fenomenen als El Nino en La Nina voor temperatuurschommelingen zorgen in de vlakke temperatuurtrend van de laatste 20 jaar?

LaNina

 

Vraag 29:

Klimaatminister, waarom gelooft u de voorspellers die aan de hand van modellen denken te weten hoe het klimaat zich ontwikkelt ofschoon de werkelijk data een heel ander verhaal vertellen?

MIT voorspelling aantal 32+ dagen 2070

 

Vraag 30:

Klimaatminister, kunt u uitleggen waarom u meer dan 100 miljard euro wilt gaan besteden tegen de opwarming hoewel de werkelijke data aangeven dat al 20 jaar de temperatuur vlak is gebleven?

temp verloop na el nino

 

Vraag 31:

Klimaatminister, waarom gelooft u voorspellingen die melden dat de weersextremen gaan toenemen terwijl geen enkele dataset dat aantoont?

Wind_04

 

Vraag 32:

Klimaatminister, waarom geeft u uw baan niet op nu u weet dat er geen sprake is van versnelde zeespiegelstijging?

zeespiegel NY

Zeespiegel Taiwan

 

Vraag 33:

Klimaatminister, waarom stopt u niet met het subsidiëren van CO2 vrije energiebronnen nu uit cijfers blijkt dat de zee – oppervlakte – temperaturen weer aan het dalen zijn?

Zeetemperatuur

 

Vraag 34:

Klimaatminister, waarom belast u de burger met hoge klimaat-belastingen terwijl duidelijk is dat u geen enkele invloed heeft op het klimaat in tegenstelling tot onze leven-brenger de zon?

zoncycly 23 en 24

 

Nu maar afwachten wat de klimaatminister gaat antwoorden. Als over enige tijd er een bericht komt uit Den Haag dat de klimaatbelastingen niet doorgaan en ze een baan zoeken voor een overbodig geworden minister dan is waarschijnlijk het beantwoorden lastiger geweest dan de modellen hebben voorspeld.

Ewoud

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s